Siirry pääsisältöön
Public Health

Tehokkaita terveysinvestointeja käsittelevä asiantuntijapaneeli on monitieteinen ja riippumaton ryhmä, jonka Euroopan komissio on perustanut neuvoa-antavaksi elimeksi tehokkaita, kaikkien saatavilla olevia ja kestäviä terveysjärjestelmiä koskevissa kysymyksissä. Paneelin neuvot ja lausunnot ovat riippumattomia, eivätkä ne ole sitovia. Asiantuntijapaneelin tavoitteena on tukea terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosastoa näyttöön perustuvien päätösten tekemisessä. Lisäksi se antaa tietoa kansallisille päätöksentekijöille terveydenhuoltojärjestelmien laadun ja kestävyyden parantamiseksi ja edistää EU:n tason yhteistyötä, jolla tehostetaan tietojen ja asiantuntemuksen jakamista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Asiantuntemus

Esimerkkejä toiminta-aloista ovat perusterveydenhuolto, sairaalahoito, lääkkeet, tutkimus ja kehittäminen, ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, yhteydet sosiaalisen suojelun alaan, rajatylittävät kysymykset, järjestelmän rahoitus, tietojärjestelmät ja potilasrekisterit sekä terveyteen liittyvä eriarvoisuus.

Kokoonpano

Asiantuntijapaneelissa on 17 asiantuntijaa, jotka nimettiin joulukuussa 2019 kolmeksi vuodeksi. Nimeäminen tehtiin avoimen hakumenettelyn perusteella, arviointi- ja valintaprosessissa, jolla varmistettiin maantieteellinen sekä erikoisalojen ja sukupuolten tasapuolinen edustus.

Nämä henkilökohtaisesti nimetyt asiantuntijat ovat alansa johtavia riippumattomia tutkijoita, joilla on yli 10 vuoden ammatillinen ja monialainen kokemus terveydenhuollon alalta.

Työmenetelmät

Kun asiantuntijapaneeli saa Euroopan komissiolta lausuntopyynnön (toimeksiannon), se valitsee keskuudestaan henkilöt, joilla on tarvittava asiantuntemus ja perustaa työryhmän.

Paneelin jäsenet osallistuvat täysistuntoihin ja työryhmiin ja voivat komission pyynnöstä osallistua myös muihin toimiin, joissa heidän panoksensa on tärkeä.

Paneelin jäsen johtaa työryhmiä. Paneeli nimeää jäsentensä keskuudesta esittelijän, joka kokoaa tietoja, tarkistaa lausuntoluonnokset ja varmistaa, että raportit valmistellaan ajoissa.

Ennen lausunnon viimeistelyä järjestetään julkinen kuuleminen, jossa sidosryhmät voivat esittää näkemyksiään lausuntoluonnoksesta.

Toimintaperiaatteet

Paneeli hoitaa tehtäviään huippuosaamisen, riippumattomuuden, monialaisen lähestymistavan, avoimuuden ja luottamuksellisuuden periaatteita kunnioittaen.

Kaikkien asiantuntijapaneelin jäsenten on ennen työhön osallistumista annettava vakuutus sitoutumisestaan, luottamuksellisuudestaan ja kiinnostuksestaan aiheeseen. Sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset päivitetään suullisesti kussakin kokouksessa.

Oikeudelliset asiakirjat

Paneelin toimintaa koskevat asiakirjat