Glavni sadržaj
Public Health

Stručna skupina za učinkovito ulaganje u zdravstvo interdisciplinarna je i neovisna skupina koju je osnovala Europska komisija za pružanje neobvezujućih neovisnih savjeta o pitanjima učinkovitih, pristupačnih i otpornih zdravstvenih sustava. Svrha je Stručne skupine pomagati Glavnoj upravi za zdravlje i sigurnost hrane u njezinu nastojanju da donosi utemeljene politike, oblikuje nacionalne politike za poboljšanje kvalitete i održivosti zdravstvenih sustava te potiče suradnju na razini EU-a radi boljeg informiranja i razmjene stručnog znanja i najboljih metoda rada.

Stručno znanje

Područja aktivnosti, među ostalima: primarna skrb, bolnička skrb, farmaceutski proizvodi, istraživanje i razvoj, prevencija i programi promicanja zdravlja, veze sa sektorom socijalne zaštite, prekogranična pitanja, financiranje sustava, informacijski sustavi i registri pacijenata, neravnopravnost u području zdravstva.

Sastav

Stručna skupina sastoji se od 17 stručnjaka imenovanih u prosincu 2019. na razdoblje od tri godine. Imenovani su na temelju otvorenog poziva na podnošenje prijava, postupka ocjenjivanja i odabira s ciljem uravnotežene zastupljenosti relevantnih stručnih područja te geografske i rodne ravnoteže.

Imenovani su u osobnom svojstvu, iskusni su i neovisni znanstvenici s više od deset godina radnog i multidisciplinarnog iskustva u području zdravstva.

Način rada

Kad Komisija od Stručne skupine zatraži savjet (uputi joj mandat za izradu mišljenja), Stručna skupina osniva skupinu za izradu nacrta sastavljenu od članova Stručne skupine s relevantnim stručnim znanjem.

Članovi sudjeluju na plenarnim sastancima i u radu skupina za izradu nacrta, a na zahtjev Komisije mogu sudjelovati i u drugim aktivnostima u kojima je njihovo sudjelovanje relevantno.

Skupinama za izradu nacrta predsjeda član Stručne skupine. Iz redova članova Stručna skupina imenuje Izvjestitelja koji će prikupljati informacije, revidirati nacrte mišljenja i pobrinuti se da izvješće bude pripremljeno na vrijeme.

Prije finalizacije mišljenja organiziraju se javna saslušanja na kojima dionici mogu iznijeti stajalište o nacrtu mišljenja.

Princip rada

Stručna skupina obavlja svoje zadaće prema načelu izvrsnosti, neovisnosti, višesektorskog pristupa, transparentnosti i povjerljivosti.

Prije sudjelovanja u radu svi članovi Stručne skupine moraju dati izjave o preuzimanju obveze, o povjerljivosti i o nepostojanju sukoba interesa. Izjava o nepostojanju sukoba interesa usmeno se ažurira na svakom sastanku.

Pravni dokumenti

Dokumenti o radu Stručne skupine