Skip to main content
Public Health

Grupul de experți privind modalitățile eficiente de a investi în sănătate este un grup interdisciplinar și independent instituit de Comisia Europeană pentru a oferi consultanță independentă fără caracter obligatoriu cu privire la posibilitățile de a dezvolta sisteme de sănătate eficace, accesibile și reziliente. Grupul de experți își propune să sprijine DG Sănătate și Siguranță Alimentară în eforturile sale de elaborare a politicilor pe baza unor date concrete, să ofere informații pe care autoritățile să le poată folosi atunci când elaborează politici naționale de îmbunătățire a calității și sustenabilității sistemelor de sănătate și să promoveze cooperarea la nivelul UE pentru a îmbunătăți nivelul de cunoștințe, expertiza și schimbul de bune practici.

Expertiză

Printre exemplele de domenii în care activează grupul se numără: asistența medicală primară, asistența medicală spitalicească, produsele farmaceutice, cercetarea și dezvoltarea, prevenirea bolilor și promovarea sănătății, legăturile cu sectorul protecției sociale, aspectele transfrontaliere, finanțarea sistemelor, sistemele de informații și registrele pacienților, inegalitățile în materie de sănătate.

Componență

Grupul de experți este format din 17 experți numiți în decembrie 2019 pentru o perioadă de 3 ani. Numirea s-a efectuat în urma unei cereri deschise de candidaturi și a unui proces de evaluare și de selecție, asigurând o reprezentare echilibrată a domeniilor relevante de expertiză, precum și echilibrul geografic și de gen.

Experții sunt numiți cu titlu personal și sunt oameni de știință independenți și recunoscuți, cu peste 10 ani de experiență profesională și multidisciplinară în domeniul sănătății.

Metode de lucru

Atunci când grupul de experți primește o cerere de aviz (mandat) din partea Comisiei, acesta instituie un grup de redactare format din membrii cu expertiza cea mai relevantă.

Membrii participă la ședințe plenare, la grupuri de redactare și, la cererea Comisiei, la alte activități în care implicarea lor este relevantă.

Grupurile de redactare sunt prezidate de un membru al grupului. Grupul desemnează un raportor din rândul membrilor săi. Acesta compilează informații, revizuiește proiectele de aviz și se asigură că rapoartele sunt elaborate la timp.

Înainte de finalizarea avizului se organizează o audiere publică pentru a le oferi părților interesate posibilitatea de a-și împărtăși opiniile cu privire la proiectul de aviz.

Principii de lucru

Grupul își îndeplinește atribuțiile urmând principiile excelenței, independenței, abordării multisectoriale, transparenței și confidențialității.

Toți membrii grupului de experți trebuie să își declare angajamentul, respectul pentru confidențialitate și interesul pentru subiectul în cauză înainte de a participa la activități. Declarațiile de interes sunt actualizate oral la fiecare reuniune.

Documente juridice

Documente privind funcționarea grupului