Skip to main content
Public Health

Nabídková řízení, výzvy a zadávání veřejných zakázek

Evropská komise vyhlašuje výzvy k předkládání oficiálních návrhů (nabídková řízení), když chce uzavřít konkrétní smlouvy. Veřejné zakázky se používají k nákupu prací, dodávek nebo služeb. Výzvy k podávání nabídek a veřejné zakázky jsou vyžadovány veřejnými subjekty na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Evropské unie.

Pokud jde o zadávání veřejných zakázek, v současné době existují tři různé druhy výzev:

e-Tendering

Jedná se o výzvy zveřejňované v Úředním věstníku. Všechny výzvy (probíhající i uzavřené) zadané GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin naleznete v databázi eTendering.

Profil zadavatele

Týká se vyjednaných výzev s velmi nízkou hodnotou, nízkou hodnotou a střední hodnotou. Veřejný zadavatel přímo vyzve potenciálně zainteresované hospodářské subjekty, aby předložily své nabídky.

Nadcházející otevřené výzvy:

Výzva k vyjádření zájmu

Účelem těchto výzev je vyzvat hospodářské subjekty, aby se přihlásily k zařazení na seznam předběžně vybraných kandidátů.