Gå til hovedindholdet
Public Health

Udbud, indkaldelser af tilbud og indkøb

Europa-Kommissionen iværksætter indkaldelser af officielle tilbud (dvs. udbud), når den ønsker at indgå specifikke kontrakter. Indkøbskontrakterne anvendes til indkøb af bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller tjenesteydelser. Udbuddene og indkøbskontrakterne kræves af offentlige organer enten i de enkelte lande eller på EU-niveau.

Hvad angår indkøb, findes der tre forskellige typer udbud:

e-Tendering

Det drejer sig om de indkaldelser af tilbud, der offentliggøres i EU-Tidende. I eTendering-databasen finder du alle udbud (både igangværende og afsluttede), som Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed har iværksat.

Indkøberprofil

Disse udbud drejer sig om forhandlede kontrakter af meget lav, lav eller mellemstor værdi. Den ordregivende myndighed opfordrer direkte potentielt interesserede økonomiske aktører til at afgive deres tilbud.

Kommende åbne indkaldelser:

Indkaldelser af interessetilkendegivelser

Disse indkaldelser har til formål at opfordre økonomiske aktører til at tilkendegive deres interesse i at komme på en liste over forhåndsudvalgte ansøgere.