Skip to main content
Public Health

Hanked, pakkumiskutsed ja projektikonkursid

Kui Euroopa Komisjon soovib sõlmida konkreetseid lepinguid, korraldab ta ametlikke projektikonkursse (pakkumisi). Hankelepinguid kasutatakse ehitustööde, asjade ja/või teenuste ostmiseks. Pakkumiskutseid ja hankelepinguid nõuavad avaliku sektori asutused kas riigi või Euroopa Liidu tasandil.

Hangetega seoses on olemas kolm eri liiki projektikonkurssi:

e-hanked

Need on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud konkursid. Kõigi tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi sõlmitud (avatud ja suletud) konkursikutsete puhul vaadake e-hangete andmebaasi.

Hankija profiil

Siia kuulub väga madala maksumusega, madala maksumusega ja keskmise maksumusega läbirääkimistega menetlus. Avaliku sektori hankija kutsub vahetult võimalikke huvitatud ettevõtjaid üles oma pakkumusi esitama.

Eelseisvad avatud projektikonkursid:

Osalemiskutsed

Nende kutsete eesmärk on kutsuda ettevõtjaid end esitama, et neid saaks kanda eelvaliku läbinud kandidaatide nimekirja.