Skip to main content
Public Health

Tarjouskilpailut, tarjouspyynnöt ja hankinnat

Euroopan komissio tekee hankintasopimuksia virallisten tarjouspyyntöjen perusteella. Hankintasopimuksia käytetään rakennusurakoiden, tavaroiden ja/tai palveluiden ostamiseen. Julkishallinnon sekä kansallisella että EU:n tasolla on järjestettävä tarjouskilpailuja hankintoja tehdessään.

Hankintojen kilpailutukseen on tällä hetkellä olemassa kolme erilaista vaihtoehtoa.

eTendering (sähköiset tarjouspyynnöt)

Tarjouspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kaikkiin terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston tarjouspyyntöihin (avoimiin ja päättyneisiin) voi tutustua eTendering-tietokannassa.

Hankkijaprofiili

Tämä koskee neuvottelumenettelyn kautta tehtäviä hankintoja, joiden arvo on hyvin vähäinen, vähäinen tai keskisuuri. Hankintaviranomainen ottaa suoraan yhteyttä mahdollisesti kiinnostuneihin toimijoihin ja pyytää niiltä tarjouksia.

Tulevia avoimia tarjouspyyntöjä:

Kiinnostuksenilmaisupyynnöt

Näillä pyynnöillä talouden toimijoita kutsutaan ilmoittautumaan ehdokasluetteloon.