Skip to main content
Public Health

Inschrijvingen, oproepen en aanbestedingen

De Europese Commissie organiseert oproepen tot het indienen van officiële voorstellen (inschrijvingen) wanneer ze specifieke contracten wil sluiten. De contracten voor aanbestedingen worden gebruikt voor de aankoop van werken, leveringen en/of diensten. Overheidsinstanties op nationaal of EU-niveau vereisen inschrijvingen en contracten voor aanbestedingen.

Voor aanbestedingen zijn er momenteel drie verschillende soorten oproepen:

e-aanbesteden

Deze oproepen worden in het Publicatieblad bekendgemaakt. Raadpleeg de eTendering database voor alle (openbare en niet-openbare) oproepen van DG Gezondheid en Voedselveiligheid.

Kopersprofiel

Het gaat om oproepen met een zeer lage, een lage of een gemiddelde waarde die via onderhandelingen tot stand zijn gekomen. De aanbestedende dienst nodigt mogelijk belangstellende economische actoren rechtstreeks uit om hun offertes in te dienen.

Openbare oproepen in de nabije toekomst:

Oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling

Met deze oproepen worden economische actoren uitgenodigd zich aan te melden om op een lijst van voorgeselecteerde kandidaten te worden opgenomen.