Skip to main content
Public Health

Razpisi, povabila in javna naročila

Kadar želi Evropska komisija skleniti posebne pogodbe, organizira razpise za zbiranje predlogov (ponudb). Ta javna naročila se uporabljajo za nabavo gradenj, blaga in/ali storitev. Razpise za zbiranje ponudb in pogodbe o javnih naročilih potrebujejo javni organi na nacionalni ravni ali na ravni Evropske unije.

Trenutno obstajajo tri vrste razpisov za javna naročila:

Elektronski javni razpis

To so razpisi, objavljeni v Uradnem listu. Vsi razpisi (odprti in zaključeni) GD za zdravje in varnost hrane so na voljo v podatkovni zbirki eTendering.

Profil kupca

To se nanaša na razpise s pogajanji, ki imajo zelo nizko vrednost, nizko vrednost in srednjo vrednost. Javni naročnik neposredno povabi potencialno zainteresirane gospodarske subjekte, da predložijo svoje ponudbe.

Prihodnji javni razpisi:

Razpisi za prijavo interesa

Namen teh razpisov je pozvati gospodarske subjekte, naj se uvrstijo na seznam kandidatov, izbranih v predizboru.