Skip to main content
Public Health

Comité voor de beveiliging van de gezondheid

Het EU-Comité voor de beveiliging van de gezondheid is in 2001 op verzoek van de EU-ministers van Volksgezondheid opgericht als informele adviesgroep op Europees niveau. In 2013 is de rol van het comité bij Besluit 1082/2013/EU geformaliseerd en versterkt. Het comité heeft tot taak de coördinatie en de uitwisseling van beste praktijken en informatie over nationale activiteiten ter bevordering van de paraatheid te verbeteren. De lidstaten plegen in het comité ook overleg om nationale maatregelen bij ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de volksgezondheid te coördineren, bijvoorbeeld bij door de Wereldgezondheidsorganisatie (overeenkomstig de Internationale Gezondheidsregeling) uitgeroepen noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Het comité pleegt eveneens overleg over de voorlichting van gezondheidswerkers en het grote publiek met het oog op consequente en coherente informatie, die aan de behoeften van de lidstaten en de omstandigheden is aangepast. Het comité wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. De Commissie zorgt ook voor het secretariaat.

Meer informatie:

Lijst van instanties die in het Comité voor de beveiliging van de gezondheid zijn vertegenwoordigd

Leden:

Oostenrijk – Federaal Ministerie van Arbeid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Consumentenbescherming Italië – Ministerie van Volksgezondheid
België – Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Letland – Nationaal Medisch Centrum voor noodsituaties
Bulgarije – Ministerie van Volksgezondheid + Nationaal Centrum voor besmettelijke en parasitaire ziekten Litouwen – Ministerie van Volksgezondheid + Centrum voor noodsituaties voor de volksgezondheid
Kroatië – Nationaal Instituut voor volksgezondheid Luxemburg – Ministerie van Volksgezondheid
Cyprus – Ministerie van Volksgezondheid Malta – Ministerie van Energie en Volksgezondheid + Bureau van de superintendent voor volksgezondheid
Tsjechië – Ministerie van Volksgezondheid + Nationaal Instituut voor volksgezondheid Nederland – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Denemarken – Deense Autoriteit voor volksgezondheid Polen – Hoofd Sanitaire Inspectie
Estland – Raad voor Volksgezondheid + Ministerie van Sociale Zaken Portugal – Directoraat-Generaal Volksgezondheid
Finland – Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid Roemenië – Ministerie van Volksgezondheid + Nationaal Instituut voor volksgezondheid
Frankrijk – Ministerie van Volksgezondheid Slowakije – Autoriteit voor volksgezondheid
Duitsland – Federaal Ministerie van Volksgezondheid Slovenië – Ministerie van Volksgezondheid
Griekenland – Grieks Centrum voor ziektebeheersing en -preventie Spanje – Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Gelijkheid
Hongarije – Ministerie van Menselijke Capaciteiten Zweden – Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken + Agentschap voor volksgezondheid + Nationale Raad voor gezondheid en welzijn
Ierland – Ministerie van Volksgezondheid  
 

Waarnemers:

IJsland – Directoraat voor Volksgezondheid Servië – Ministerie van Volksgezondheid
Liechtenstein – Bureau voor volksgezondheid Turkije – Turks Instituut voor volksgezondheid
Noorwegen – Ministerie van Volksgezondheid en Zorgverlening + Noors Instituut voor volksgezondheid