Направо към основното съдържание
Public Health

Оценка на риска

Първата стъпка в отговор на възникнала трансгранична заплаха за здравето е оценката на свързаните с нея рискове. Важно е да се установят:

  • произходът: какво е заболяването или какъв е химикалът, причиняващ епидемията?
  • предаването: как се разпространява (напр. по въздуха, като грип, чрез храна, като салмонела, или чрез комари, като Зика)?
  • последиците: какви са последиците за човешкото здраве (напр. причинява пневмония и др.)?
  • смъртността: каква е сериозността на заболяването, включително смъртността?

Отговорите на тези въпроси определят възможните варианти за реакция. Освен това, както в случая с COVID-19, можем да се сблъскаме с напълно нови заболявания, когато трябва да планираме реакция дори преди да получим отговорите на всички тези въпроси.

С Решение 1082/2013/ЕС за сериозните трансгранични заплахи за здравето се създават координирани механизми на ЕС за оценка на риска. Това включва мобилизиране на експертен опит от съответните европейски и международни органи с цел предоставяне на надеждни научни съвети, които да бъдат взети предвид в процеса на координиране на реакцията.

Кои агенции извършват оценка на риска?

На равнище ЕС оценката на риска се извършва от:

Когато изискваната оценка на риска излиза изцяло или частично извън мандатите на агенциите на ЕС, Комисията осигурява оценка на риска според случая. Например на Научния комитет по здравни, екологични и възникващи рискове е възложено да предоставя оценки на риска за общественото здраве в случай на сериозни трансгранични заплахи от химично естество.

При оценката на риска се взема предвид съответната информация (ако има такава), предоставена от други структури, по-специално от Световната здравна организация (СЗО) — в случай на извънредна ситуация от международно значение, свързана с общественото здраве.