Skip to main content
Public Health

Rizikos vertinimas

Kylant tarpvalstybinio pobūdžio grėsmei sveikatai labai svarbu pirmiausia įvertinti susijusią riziką. Svarbu žinoti

 • kilmę – kokia liga ar cheminė medžiaga sukėlė protrūkį?
 • užkrato perdavimo būdus – kaip jis plinta, pvz., per orą, kaip gripas? per maistą, kaip salmonelė? ar platinama uodų, kaip Zika?
 • pasekmes – kokios yra grėsmės pasekmės žmonių sveikatai (pvz., sukelia plaučių uždegimą ar pan.)?
 • mirtingumo rodiklius – koks ligos sunkumo laipsnis (įskaitant mirtingumo rodiklius)?

Atsakant į šiuos klausimus randami galimi sprendimai. Be to, kaip ir COVID-19 atveju, gali tekti susidurti su visiškai naujomis ligomis, į kurias reikia reaguoti dar prieš atsakant į visus šiuos klausimus.

Sprendimu 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai nustatyti koordinuoti ES rizikos vertinimo mechanizmai. Pagal šį sprendimą kreipiamasi į atitinkamų ES ir tarptautinių organų ekspertus ir jų prašoma pateikti pagrįstų mokslinių rekomendacijų, padedančių koordinuoti reagavimo į krizes procesą.

Kurios agentūros atlieka rizikos vertinimą?

Rizikos vertinimą ES lygmeniu atlieka:

 • Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), jei grėsmė
  • yra biologinės kilmės, ją sudaro infekcinės ligos arba atsparumas antimikrobinėms medžiagoms ir su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos;
  • yra nežinomos kilmės;
 • Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), jei didelė tarpvalstybinio pobūdžio grėsmė sveikatai patenka į tarnybos įgaliojimų sritį;
 • kitos atitinkamos ES agentūros, į kurias galima kreiptis dėl atitinkamos jų kompetencijos srities (pvz., aplinkos apsaugos).

Kai reikalingas rizikos vertinimas visiškai arba iš dalies nepatenka į ES agentūrų įgaliojimų sritį, Komisija pateikia ad hoc rizikos vertinimą. Pavyzdžiui, Esamų ir naujų pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (SCHEER) įgaliotas teikti rizikos visuomenės sveikatai vertinimus didelių tarpvalstybinių cheminių pavojų atveju.

Rizikos vertinime atsižvelgiama į susijusią informaciją (jeigu ji turima), kurią pateikė kiti subjektai, visų pirma Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), tarptautinio masto pavojaus visuomenės sveikatai situacijos atveju.