Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Riska novērtējums

Reaģējot uz pārrobežu veselības apdraudējumu, pirmais būtiskais solis ir novērtēt ar šo apdraudējumu saistītos riskus. Ir svarīgi zināt šādu informāciju:

 • izcelsme: kura slimība vai ķīmiskā viela izraisījusi uzliesmojumu;
 • pārnešana: kā slimība izplatās (piemēram, gaisa pilienu ceļā līdzīgi kā gripa, ar pārtiku kā salmoneloze, vai arī to pārnēsā odi kā Zikas vīrusu);
 • sekas: kā tas ietekmē cilvēku veselību (piemēram, izraisa pneimoniju u. c.);
 • mirstība: cik smaga ir slimība, kādi ir ar to saistītie mirstības rādītāji.

Atbildes uz šiem jautājumiem nosaka iespējamo rīcību. Turklāt, līdzīgi kā Covid-19 gadījumā, mums var nākties saskarties ar pilnīgi jaunām slimībām. Šādā gadījumā iespējamā rīcība ir jāplāno vēl pirms ir zināmas atbildes uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem.

Ar Lēmumu Nr. 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem ir izveidoti koordinēti ES riska novērtēšanas mehānismi. Tie paredz apkopot kompetento ES un starptautisko struktūru zināšanas, kas sniedz stabilu zinātnisko ieteikumu bāzi pasākumu koordinēšanai.

Kuras aģentūras veic riska novērtējumu?

ES līmenī riska novērtējumu veic:

 • Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), ja:
  • tas ir bioloģiskas izcelsmes apdraudējums, kas saistīts ar infekcijas slimībām vai rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem un veselības aprūpē iegūtām infekcijām;
  • apdraudējuma izcelsme nav zināma;
 • Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), ja tas ir nopietns pārrobežu veselības apdraudējums, kas ir šīs iestādes kompetencē;
 • citas attiecīgās ES aģentūras, pie kurām var vērsties to kompetences jomā (piemēram, vides jomā).

Ja riska novērtējums pilnībā vai daļēji pārsniedz Eiropas Savienības aģentūru pilnvaras, Komisija sniedz “ad hoc” riska novērtējumu. Piemēram, nopietnu pārrobežu ķīmisku apdraudējumu gadījumā tiesības sniegt sabiedrības veselības aizsardzības riska novērtējumu ir Veselības, vides un jaunā riska zinātniskajai komitejai (SCHEER).

Ja ārkārtas situācijā, kad sabiedrības veselība ir apdraudēta starptautiskā mērogā, nozīmīgu informāciju ir sniegušas citas struktūras, jo īpaši Pasaules Veselības organizācija (PVO), riska novērtējumā to ņem vērā.