Direct la conținutul principal
Public Health

Supraveghere și avertizare timpurie

În general, în ultimele decenii, incidența bolilor infecțioase a scăzut sau a rămas stabilă în UE. În cele mai multe cazuri, decesele înregistrate în țările UE se datorează unor boli neinfecțioase, precum cancerul sau bolile cardiovasculare. Cu toate acestea, bolile infecțioase pot încă să reprezinte provocări serioase pentru sănătatea publică, așa cum ne-a demonstrat pandemia provocată de coronavirus. În lumea noastră globalizată, bolile se pot răspândi foarte rapid de la o țară la alta.

Detectarea timpurie a amenințărilor pentru sănătate necesită o supraveghere solidă continuă și mecanisme de avertizare și reacție timpurie. UE a înființat structuri care să permită schimbul rapid de informații între autoritățile de sănătate publică ale statelor membre și organismele globale, precum Organizația Mondială a Sănătății, pentru a detecta amenințările cât mai curând posibil.

Supravegherea bolilor infecțioase și a altor amenințări la adresa sănătății

Sistemele de supraveghere furnizează informații pentru monitorizarea tendințelor în materie de boli transmisibile, contribuind astfel la identificarea factorilor de risc și a zonelor de intervenție. Aceste informații sunt utile pentru stabilirea priorităților, planificarea, punerea în aplicare și alocarea resurselor pentru programele de prevenire și pentru evaluarea acestor programe și a măsurilor de control.

Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului a creat inițial o rețea de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile.

Decizia nr. 2119/98/CE a fost abrogată și înlocuită de Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. Noua decizie a revizuit rețeaua de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile și a problemelor speciale de sănătate conexe. Această rețea reunește Comisia, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și autoritățile competente responsabile pentru supravegherea epidemiologică la nivel național. Rețeaua este operată și coordonată de ECDC.

Decizia nr. 1082/2013/UE conferă îi Comisiei competența de a stabili și actualiza lista bolilor infecțioase și a problemelor de sănătate relevante, precum rezistența la antimicrobiene, pentru a asigura acoperirea acestora de rețeaua de supraveghere epidemiologică. Comisia stabilește, de asemenea, definițiile de caz pentru fiecare boală infecțioasă pe care statele membre le vor utiliza pentru supraveghere și pentru raportarea către ECDC, asigurând astfel comparabilitatea și compatibilitatea datelor colectate la nivelul Uniunii.

Lista revizuită a bolilor infecțioase

În iunie 2018, Comisia a adoptat o decizie de punere în aplicare, actualizând lista de aproximativ 50 de boli infecțioase monitorizate prin rețeaua de supraveghere epidemiologică a UE. Noua listă include bolile transmisibile care au apărut sau reapărut recent, precum Chikungunya, febra Dengue, neuroborelioza Lyme și infecțiile cu virusul Zika. De asemenea, decizia a revizuit definițiile de caz pentru alte câteva boli transmisibile și probleme de sănătate conexe precum rezistența la antimicrobiene (RAM) și infecțiile asociate asistenței medicale (HAI). Lista corespunde celor mai recente date științifice, fiind elaborată cu ajutorul și expertiza ECDC. Ea respectă clasificările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Pentru alte tipuri de amenințări, supravegherea pentru identificarea tendințelor și a modificărilor profilului de risc necesită abordări diferite. Comisia păstrează legătura cu agențiile UE competente și cu autoritățile din țările UE pentru a se asigura că planurile de pregătire evoluează pentru a face față amenințărilor dinamice.

Sistemul de alertă precoce și răspuns rapid (SAPR)

SAPR este un sistem de alertă precoce pentru notificarea la nivelul UE a alertelor legate de amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, în conformitate cu articolul 8 din Decizia nr. 1082/2013/UE. Acest sistem confidențial online permite Comisiei Europene și autorităților competente responsabile desemnate la nivel național (numite autorități competente SAPR) să mențină o comunicare permanentă. Țările UE pot să alerteze, să facă schimb de informații și să coordoneze reacțiile la amenințările transfrontaliere grave, în mod rapid și sigur.

Sistemul este deținut de Comisia Europeană, iar platforma IT este operată de ECDC. SAPR a fost utilizat cu succes pentru a alerta, face schimb de informații și coordona măsuri ca răspuns la epidemii anterioare, printre care SARS, pandemia de gripă A(H1N1), Ebola, Zika, COVID-19 și alte epidemii transfrontaliere de boli transmisibile.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/253 a Comisiei din 13 februarie 2017 stabilește procedurile pentru notificarea alertelor în cadrul SAPR și pentru schimbul de informații, consultarea și coordonarea răspunsurilor la amenințările transfrontaliere pentru sănătate.

Când și cum se activează SAPR

Autoritățile competente SAPR sau Comisia Europeană emit o alertă atunci când o amenințare transfrontalieră gravă pentru sănătate

  • este neobișnuită sau neașteptată pentru un anumit loc și moment
  • provoacă o rată semnificativă a morbidității sau a mortalității sau crește rapid în scară
  • depășește capacitatea națională de reacție și afectează mai mult de o țară UE
  • poate necesita o reacție coordonată la nivelul Uniunii

Alertele sunt publicate în maxim 24 de ore din momentul în care țara UE sau Comisia iau pentru prima dată cunoștință de amenințare. De exemplu, prima notificare despre ceea ce ulterior a ajuns cunoscut sub numele de SARS-CoV-2 (virusul care cauzează COVID-19) a fost publicată de Comisie încă din 9 ianuarie 2020, la câteva zile după ce China a semnalat existența unui virus necunoscut.

Utilizarea SAPR poate implica schimbul de date cu caracter personal necesare pentru identificarea persoanelor infectate, precum și a persoanelor care pot fi în pericol (așa numite „date de depistare a contacților”). Acest lucru se realizează în conformitate cu legislația în vigoare în materie de protecție a datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 și Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului). Pe lângă acestea, în iunie 2017, Comisia a adoptat Recomandarea (UE) 2017/1140 privind datele cu caracter personal care pot face obiectul schimbului de informații în cadrul SAPR.

Îmbunătățirile SAPR

SAPR a fost reproiectat pentru a spori gradul de conștientizare a situației în caz de amenințare transfrontalieră pentru sănătate, iar noua versiune este pe deplin operațională din noiembrie 2019.

Următoarele noi module și funcționalități au fost adăugate platformei:

  • Modulul de pregătire și comunicare a riscurilor pentru a împărtăși documentația relevantă, planurile și strategiile naționale
  • Modulul de conștientizare a situației care oferă informații contextuale legate de evenimente specifice și funcționalitatea de enumerare a cazurilor, care le permite țărilor din UE să comunice într-un format standard numărul de cazuri și informațiile relevante suplimentare

Un obiectiv cheie al acestui proces de reproiectare este interconectarea cu alte sisteme de alertă ale UE. În prezent, SAPR este interconectat cu 2 sisteme de alertă:

Planurile de interconectare cu mai multe sisteme de alertă și informare ale UE în următorii ani au scopul de a permite comunicarea directă și colaborarea între diferite sectoare.