Direct la conținutul principal
Public Health

Supraveghere și avertizare timpurie

În lumea noastră globalizată, bolile se pot răspândi foarte rapid de la o țară la alta. Detectarea timpurie a amenințărilor pentru sănătate necesită o supraveghere solidă continuă și mecanisme de avertizare și reacție timpurie. 

UE a înființat structuri care să permită schimbul rapid de informații între autoritățile de sănătate publică ale statelor membre și organisme globale, precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS), pentru a detecta amenințările cât mai curând posibil.

Supravegherea bolilor infecțioase și a altor amenințări la adresa sănătății

Sistemele de supraveghere furnizează informații pentru monitorizarea tendințelor în materie de boli transmisibile, contribuind astfel la identificarea factorilor de risc și a zonelor de intervenție. Aceste informații sunt utile pentru stabilirea priorităților, planificare, punere în aplicare și alocarea resurselor pentru programele de prevenire și pentru evaluarea acestor programe și a măsurilor de control.

Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului a creat inițial o rețea de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile.

Decizia nr. 2119/98/CE a fost abrogată și înlocuită de Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. Noua decizie a revizuit rețeaua de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile și a problemelor speciale de sănătate conexe.

Această rețea reunește Comisia, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și autoritățile competente responsabile pentru supravegherea epidemiologică la nivel național. Rețeaua este operată și coordonată de ECDC.

La rândul său, noul Regulament (UE) 2022/2371 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate a abrogat și a înlocuit Decizia 1082/2013/UE. El menține și consolidează rețeaua europeană de supraveghere epidemiologică, aceasta fiind în continuare gestionată și coordonată de ECDC.

Lista revizuită a bolilor infecțioase

Aproximativ 50 de boli și probleme speciale de sănătate, cum ar fi rezistența la antimicrobiene, sunt monitorizate prin intermediul rețelei de supraveghere epidemiologică a UE: de la antrax la Zika.  Această listă a fost actualizată ultima dată în 2018 prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/945 a Comisiei, când pe listă au fost adăugate neuroborelioza Lyme, febra denga, virusul Zika și virusul Chikungunya.

De asemenea, decizia a revizuit definițiile de caz pentru alte câteva boli transmisibile și probleme de sănătate conexe precum rezistența la antimicrobiene (RAM) și infecțiile asociate asistenței medicale. Lista corespunde clasificărilor OMS.

Regulamentul (UE) 2022/2371 îi conferă Comisiei competența de a actualiza lista bolilor infecțioase și a problemelor de sănătate relevante, precum rezistența la antimicrobiene, pentru a garanta acoperirea acestora de rețeaua de supraveghere epidemiologică.

Comisia stabilește, de asemenea, definițiile de caz pentru fiecare boală infecțioasă pe care statele membre le vor utiliza pentru supraveghere și pentru raportarea către ECDC, asigurând astfel comparabilitatea și compatibilitatea datelor colectate la nivelul Uniunii.

În cazul altor tipuri de amenințări la adresa sănătății, supravegherea pentru identificarea tendințelor și a modificărilor profilului de risc necesită abordări diferite. Comisia păstrează legătura cu agențiile UE competente și cu autoritățile din țările UE pentru a se asigura că planurile de pregătire evoluează în așa fel încât să facă față amenințărilor dinamice.

Laboratoarele de referință ale UE pentru sănătatea publică

Regulamentul (UE) 2022/2371 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate a introdus un mandat juridic pentru înființarea laboratoarelor de referință ale UE (LRUE) în domeniul sănătății publice. LRUE în domeniul sănătății publice ar trebui să le ofere sprijin laboratoarelor naționale de referință pentru a promova bunele practici și alinierea statelor membre în mod voluntar în ceea ce privește diagnosticarea, metodele de testare, utilizarea anumitor teste pentru supravegherea, notificarea și raportarea uniformă a bolilor.
 
Comisia Europeană poate desemna LRUE prin acte de punere în aplicare. Primele LRUE au fost desemnate în martie 2024.

Acestea acoperă următoarele boli sau probleme de sănătate:

  • LRUE pentru rezistența bacteriilor la antimicrobiene (RAM)
  • LRUE pentru agenții patogeni virali cu transmitere prin vectori
  • LRUE pentru agenții patogeni virali emergenți, cu transmitere prin rozătoare și zoonotici
  • LRUE pentru agenții patogeni bacterieni cu risc ridicat, emergenți și zoonotici
  • LRUE pentru Legionella
  • LRUE pentru difterie și Pertussis

Sistemul de alertă precoce și răspuns rapid (SAPR)

SAPR este un sistem de alertă rapidă pentru notificarea alertelor la nivelul UE cu privire la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. Acest sistem online confidențial le permite Comisiei Europene și autorităților responsabile desemnate la nivel național (denumite autorități competente SAPR) să mențină o comunicare permanentă.

Țările UE pot să transmită alerte, să facă schimb de informații și să coordoneze reacțiile la amenințările transfrontaliere grave, în mod rapid și sigur.

Comisia Europeană deține sistemul, iar ECDC gestionează platforma informatică. SAPR a fost utilizat cu succes pentru notificarea de alerte, schimbul de informații și coordonarea măsurilor luate ca răspuns la evenimente transfrontaliere legate de boli transmisibile, printre epidemiile actuale și anterioare gestionate numărându-se COVID-19, variola maimuței, gripa pandemică A(H1N1), Ebola etc.

SAPR este un sistem pentru toate tipurile de amenințări, inclusiv amenințări biologice, chimice, de mediu și de origine necunoscută, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme, norii de cenușă vulcanică, deversările chimice sau pericolele biologice, precum biotoxinele.

SAPR funcționează în conformitate cu norme stricte, inclusiv în ceea ce privește gestionarea datelor cu caracter personal. Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/253 a Comisiei a stabilit procedurile pentru notificarea alertelor în cadrul SAPR și pentru schimbul de informații, consultarea și coordonarea răspunsurilor la amenințările transfrontaliere pentru sănătate.

Recomandarea (UE) 2017/1140 a Comisiei a prevăzut, de asemenea, norme privind datele cu caracter personal care pot fi schimbate prin intermediul Sistemului de alertă precoce și răspuns rapid (SAPR) pentru a coordona măsurile de depistare a contacților în legătură cu amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. Aceste acte care definesc procedurile SAPR vor fi actualizate în urma adoptării noului Regulament (UE) 2022/2371.

Sunt în curs de pregătire noi evoluții ale SAPR, având în vedere lecțiile învățate în contextul pandemiei de COVID-19 și noul Regulament (UE) 2022/2371 care prevede ca platforma SAPR să sprijine raportarea tuturor amenințărilor.

SAPR ar trebui să permită, de asemenea, schimbul de măsuri de sănătate publică, evaluări ale riscurilor și funcționalități de gestionare a crizelor, cum ar fi cele care necesită schimbul de date cu caracter personal privind sănătatea, în vederea urmăririi digitale transfrontaliere eficiente a contacților și a unei eventuale evacuări medicale.

Mandatul extins al ECDC impune, de asemenea, ca SAPR să fie actualizat în permanență, utilizând tehnologii moderne, inteligența artificială, aplicații spațiale, alte tehnologii pentru depistarea contacților etc.

Când și cum se activează SAPR

Autoritățile competente SAPR sau Comisia Europeană emit o alertă atunci când o amenințare transfrontalieră gravă pentru sănătate

  • este neobișnuită sau neașteptată pentru un anumit loc și moment
  • provoacă o rată semnificativă a morbidității sau a mortalității sau crește rapid în scară
  • depășește capacitatea națională de reacție și afectează mai mult de o țară UE
  • poate necesita o reacție coordonată la nivelul Uniunii.

Alertele sunt publicate în cel mult 24 de ore din momentul în care țara UE în cauză sau Comisia ia pentru prima dată cunoștință de amenințare. De exemplu, prima notificare referitoare la ceea ce ulterior a ajuns cunoscut sub numele de SARS-CoV-2 (virusul care cauzează COVID-19) a fost publicată de Comisie încă din 9 ianuarie 2020, la câteva zile după ce China a semnalat existența unui virus necunoscut.

În timpul răspunsului la pandemia de COVID-19, SAPR a sprijinit, de asemenea, schimbul de date din formularele de localizare a pasagerilor pentru depistarea transfrontalieră a contacților.  Depistarea contacților este un instrument esențial pentru un răspuns eficace care permite identificarea rapidă a persoanelor potențial infectate în vederea izolării, testării sau tratării lor.

La rândul său, acest lucru contribuie la stoparea sau încetinirea răspândirii bolii.  Două acte juridice au făcut posibil schimbul de date privind pasagerii, realizat prin intermediul SAPR: