Přejít na hlavní obsah
Public Health

Hodnocení výkonnosti systémů zdravotní péče má zásadní význam pro pochopení toho, jak fungují, a tudíž ke zlepšení jejich činnosti. Jedná se o složitý proces, který zahrnuje statistická měření, hluboké analýzy a vypracování praktických opatření. Výkonnost systémů zdravotní péče je řádně hodnocena díky spolupráci zainteresovaných subjektů, včetně tvůrců politiky, statistických úřadů, výzkumných pracovníků, poskytovatelů zdravotní péče a pacientů.

Hodnocení výkonnosti systémů zdravotní péče umožňuje ucelený přístup k vytváření politik založených na důkazech. Propojení výsledků v oblasti zdraví se strategiemi a funkcemi systému zdravotní péče také slouží jako strategický rámec poskytovatelům zdravotnických služeb, aby mohli sledovat dosažený pokrok a hodnotit osvědčené postupy.

Kromě toho správné hodnocení výkonnosti umožňuje transparentnost a poskytuje objektivní důkazy, které zajistí odpovědnost vůči občanům. Dobrá znalost fungování systémů zdravotní péče je rovněž předpokladem k navržení účinných zlepšení ve prospěch pacientů.

Expertní skupina

Evropská komise vytvořila expertní skupinu pro hodnocení výkonnosti systémů zdravotní péče, která zemím EU nabízí fórum pro výměnu zkušeností v této oblasti a pomáhá vnitrostátním tvůrcům politik s výběrem potřebných nástrojů a metodiky hodnocení výkonnosti systémů zdravotní péče. K práci této skupiny aktivně přispívají mezinárodní organizace jako Světová zdravotnická organizace (WHO) či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Její roční pracovní náplň je koncipována na základě prioritních oblastí zaměřených na hledání potřebných nástrojů a metodiky k posouzení určitého tématu (např. kvalita péče, integrovaná péče či primární péče).

Expertní skupina podporuje cílené činnosti v zemích, které mají zájem o hlubší hodnocení výkonnosti na vnitrostátní úrovni. Snaží se také nasměrovat politickou pozornost k této otázce a přispět tak k řádné tvorbě politiky.

expertgp_strands.jpg

Zprávy expertní skupiny

Související informace