Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Sveikatos priežiūros sistemų veikimo vertinimas yra labai svarbus siekiant suprasti, kaip jos veikia, ir jas tobulinti. Tai sudėtingas procesas, apimantis statistinius rodiklius, nuodugnią analizę ir praktinių veiksmų rengimą. Patikimas sveikatos priežiūros sistemų veikimo vertinimas atliekamas įvairiems subjektams – politikos formuotojams, statistikos institutams, mokslininkams, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, pacientams ir kt. – imantis bendrų veiksmų.

Sveikatos priežiūros sistemų veikimo vertinimas – tai tvirtas faktine informacija grindžiamas metodas, kuriuo galima remtis formuojant politiką. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip strateginis pagrindas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams stebėti pažangą ir įvertinti geriausią patirtį, susiejant sveikatos rezultatus su sveikatos priežiūros sistemos strategijomis ir funkcijomis.

Be to, geras veiklos sistemos veikimo vertinimas didina skaidrumą ir suteikia objektyvių įrodymų, kurie užtikrina atskaitomybę piliečiams. Geros žinios apie sveikatos priežiūros sistemų veikimą taip pat yra būtina sąlyga rengiant veiksmingus patobulinimus pacientų labui.

Ekspertų grupė

Europos Komisija įsteigė Sveikatos priežiūros sistemų veikimo vertinimo ekspertų grupę, kuri ES šalims suteiktų galimybę dalytis šios srities patirtimi ir padėtų nacionalinės politikos formuotojams nustatydama tokio vertinimo plėtotės priemones ir metodus. Tarptautinės organizacijos, tokios kaip PSO ir EBPO, aktyviai prisideda prie ekspertų grupės darbo.

Jos metinis darbas grindžiamas prioritetinėmis sritimis, daugiausia dėmesio skiriant priemonėms ir metodams nustatyti, kad kiekvienais metais būtų įvertinta vis kita tema, pvz., sveikatos priežiūros kokybės, integruotos sveikatos priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros.

Ekspertų grupė remia pagal poreikius pritaikytus veiksmus šalyse, kurios nori nuodugniau vertinti sistemų veikimą nacionaliniu lygmeniu. Ji taip pat stengiasi atkreipti politikų dėmesį į sveikatos priežiūros sistemų veikimo vertinimą, kad jo rezultatai padėtų patikimai formuoti politiką.

expertgp_strands.jpg

Ekspertų grupės ataskaitos

Susijusi informacija