Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Veselības sistēmu darbības novērtēšana ir ļoti svarīga, lai izprastu, kā tās darbojas un kā varētu tās uzlabot. Tas ir sarežģīts process, kurā veic statistiskos mērījumus, izstrādā padziļinātu analīzi un praktiskus pasākumus. Veselības aprūpes sistēmu darbību izdodas pareizi novērtēt, sadarbojoties dažādām iesaistītajām personām, tostarp politikas veidotājiem, statistiķiem, pētniekiem, veselības aprūpes sniedzējiem un pacientiem.

Veselības aprūpes sistēmu darbības novērtējums ir vērtīgs faktu materiāls, kas palīdz politikas veidošanā. Veselības aprūpes nodrošinātāji to var uzskatīt arī par stratēģisku satvaru, kurā pārraudzīt progresu un novērtēt labāko praksi, sasaistot veselības rādītājus ar veselības sistēmas stratēģiju un funkcijām.

Turklāt labs darbības novērtējums vairo pārredzamību un sniedz objektīvus faktus, kas nodrošina pārskatatbildību iedzīvotāju priekšā. Veselības sistēmu darbības laba pārzināšana ir arī vajadzīga, lai izstrādātu efektīvus uzlabojumus, no kuriem ieguvēji ir pacienti.

Ekspertu grupa

Eiropas Komisija ir izveidojusi ekspertu grupu veselības aprūpes sistēmu darbības novērtēšanai, lai ES valstīm būtu forums, kur apmainīties ar pieredzi šajā jomā, un lai atbalstītu valstu politikas veidotājus, apzinot veselības aprūpes sistēmu novērtēšanas rīkus un metodiku. Ekspertu grupas darbā aktīvi piedalās tādas starptautiskās organizācijas kā PVO un ESAO.

Grupas darbs koncentrējas ap prioritārajām jomām, galveno uzmanību pievēršot rīku un metodikas apzināšanai. Ik gadu tiek novērtēts atšķirīgs temats, t.i., aprūpes kvalitāte, integrētā aprūpe un primārā veselības aprūpe.

Ekspertu grupa atbalsta īpaši pielāgotas darbības ieinteresētajās valstīs, padziļināti novērtējot sistēmu sniegumu valsts līmenī. Tā arī pievērš politisko uzmanību jautājumam par veselības aprūpes sistēmu darbību, līdz ar to grupas darba rezultāti lieti noder efektīvas politikas izstrādē.

expertgp_strands.jpg

Ekspertu grupas ziņojumi

Papildu informācija