Direct naar de inhoud
Public Health

De prestaties van zorgstelsels beoordelen, is onontbeerlijk om te begrijpen hoe ze werken, en dus ook hoe ze te verbeteren. Het is een complex proces dat statistische metingen, diepgaande analyses en de ontwikkeling van praktische maatregelen omvat. Voor een goede prestatiebeoordeling van zorgstelsels (HSPA) moeten de betrokkenen, zoals beleidsmakers, bureaus voor de statistiek, onderzoekers, zorgmedewerkers en patiënten, samenwerken.

HSPA levert een stevige, empirisch onderbouwde benadering van beleidsvorming. Het kan ook dienen als een strategisch kader voor zorgverstrekkers om vooruitgang te monitoren en beste praktijken te beoordelen, door gezondheidsresultaten te koppelen aan de strategieën en functies van het zorgstelsel.

Bovendien zorgt een goede prestatiebeoordeling voor transparantie en objectieve bewijzen zodat er verantwoording aan de burger kan worden afgelegd. Goede kennis van de werking van zorgstelsels is ook een essentiële voorwaarde om doeltreffende verbeteringen uit te werken in het voordeel van de patiënt.

Deskundigengroep

De Europese Commissie heeft een deskundigengroep voor de prestatiebeoordeling van zorgstelsels opgezet. Die biedt de EU-landen een forum om ervaringen te delen in dit domein en helpt nationale beleidsmakers om hulpmiddelen en methoden voor de prestatiebeoordeling van zorgstelsels te ontwikkelen. Internationale organisaties, zoals de WHO en de OESO, dragen proactief bij aan de werkzaamheden van de deskundigengroep.

Haar jaarlijkse takenpakket gaat uit van prioritaire gebieden die gericht zijn op het vinden van hulpmiddelen en methoden om ieder jaar een ander thema te beoordelen, zoals kwaliteit van de zorg, geïntegreerde zorg en eerstelijnszorg.

De deskundigengroep ondersteunt specifieke activiteiten in landen die op nationaal niveau dieper wensen in te gaan op de prestatiebeoordeling. Daarnaast probeert zij om de prestatiebeoordeling van zorgstelsels op de politieke agenda te krijgen, zodat haar resultaten bijdragen aan goed beleid.

expertgp_strands.jpg

Verslagen van de deskundigengroep

Zie ook: