Direct la conținutul principal
Public Health

Prezentare generală

Evaluarea eficacității sistemelor de sănătate este esențială pentru înțelegerea modului de funcționare a acestora și, prin urmare, pentru îmbunătățirea lor. Este vorba despre un proces complex care implică măsurători statistice, o analiză aprofundată și stabilirea unor acțiuni concrete. Pentru o bună evaluare a eficacității sistemelor de sănătate este necesară luarea de măsuri comune de către diferiți actori: factori de decizie, institute de statistică, cercetători, prestatori de servicii medicale și pacienți.

Această evaluare propune o abordare bazată pe date concrete pentru elaborarea politicilor. De asemenea, poate servi drept cadru strategic pentru prestatorii de servicii medicale care să le permită să urmărească progresele și să evalueze bunele practici corelând rezultatele în materie de sănătate cu strategiile și funcțiile sistemelor de sănătate.

Mai mult, o bună evaluare a rezultatelor garantează transparența și furnizează dovezi obiective, ceea ce contribuie la responsabilizarea factorilor implicați față de cetățeni. Buna cunoaștere a funcționării sistemelor de sănătate este și condiția prealabilă pentru aducerea unor îmbunătățiri reale, în beneficiul pacienților.

Grup de experți

Comisia Europeană a înființat un grup de experți în evaluarea performanței sistemelor de sănătate pentru ca țările UE să poată avea un forum pentru schimbul de experiență în acest domeniu și pentru a sprijini factorii naționali de decizie, identificând instrumentele și metodologiile pentru realizarea acestei evaluări. Organizații internaționale precum OMS și OCDE contribuie în mod activ la lucrările acestui grup de experți.

Programul său anual de lucru este centrat pe o serie de domenii prioritare, axându-se pe identificarea instrumentelor și metodologiilor de evaluare a unui aspect diferit în fiecare an, ca de exemplu calitatea asistenței medicale, asistența integrată și asistența medicală primară.

Grupul de experți sprijină activitățile adaptate în țările interesate, aprofundând evaluarea rezultatelor la nivel național. De asemenea, încearcă să atragă atenția responsabililor politici asupra evaluării eficacității sistemelor de sănătate astfel încât rezultatele sale să contribuie la elaborarea unor politici solide.

expertgp_strands.jpg

Rapoartele grupului de experți

Informații pe această temă