Gå direkt till innehållet
Public Health

Utvärderingar av hälso- och sjukvården behövs för att förstå hur den fungerar och för att kunna förbättra den. Det är en komplex process som omfattar statistik, djupanalyser och konkreta åtgärder. Olika aktörer måste samverka, bland annat beslutsfattare, statistikbyråer, forskare, vårdgivare och patienter.

Utvärderingarna bidrar till evidensbaserade beslut. Vårdgivarna kan också använda dem för att följa upp arbetet och utvärdera bästa praxis, genom att koppla hälsoresultat till hälso- och sjukvårdssystemets strategier och funktioner.

Gedigna utvärderingar bidrar dessutom till större öppenhet och till att förankra besluten hos allmänheten. Goda kunskaper om hur vården fungerar är också en förutsättning för att förbättra vården för patienterna.

Expertgrupp

EU-kommissionen har tillsatt en expertgrupp för resultatutvärderingar av hälso- och sjukvården där EU-länderna kan diskutera med varandra och kartlägga verktyg och metoder för att utveckla utvärderingarna. Internationella organisationer som WHO och OECD bidrar också till expertgruppens arbete.

Varje år inriktas arbetet på ett visst prioriterat område. Hittills har det handlat om vårdens kvalitet, integrerad vård och primärvård.

Expertgruppen stöder också skräddarsydda åtgärder i de länder som vill fördjupa sitt utvärderingsarbete. Man vill också väcka politikernas intresse för utvärderingarna, så att resultaten bidrar till välgrundade beslut.

expertgp_strands.jpg

Expertgruppens rapporter:

Läs mer