Põhisisu juurde
Public Health

Tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamise eksperdirühma prioriteetsed valdkonnad

Tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamise eksperdirühm keskendub igal aastal erinevale prioriteetsele valdkonnale, mis on strateegiliselt oluline või mis võib kõige rohkem kasu tuua.

2019. aasta tegevusprogramm

2019. ja 2020. aastal pööras eksperdirühm tähelepanu tervishoiusüsteemide vastupanuvõime hindamisega seotud vahendite ja meetodite kindlaks tegemisele. Aruanne sisaldab teoreetilist ülevaadet kontseptsioonist, mida rakendatakse tervishoiusüsteemide vastupanuvõime hindamisel, kokkuvõtet Euroopa riikide kogemustest tervishoiusüsteemide vastupanuvõime hindamisel ning vastupanuvõime suurendamise strateegiate ja nende hindamise analüüsi.
Nende kolme elemendi alusel esitab eksperdirühm mitu valikut, mida Euroopa riigid võivad lühiajalises perspektiivis kaaluda, et muuta oma tervishoiusüsteemi vastupidavuse hindamise meetodeid paremaks.

2018. aasta tegevusprogramm

2018. aastal pööras eksperdirühm tähelepanu nende vahendite ja meetodite kindlaks tegemisele, mis on seotud tervishoiuteenuste tõhususega Euroopas. Tulemused on esitatud aruandes, mis annab ülevaate tõhususe peamistest teoreetilistest põhimõtetest, sisaldab Euroopa riikide kogemuste analüüsi ning arutelu mõne võimaluse üle, kuidas tõhususe mõõtmis- ja hindamismetoodika võib areneda ja muutuda tervishoiujuhtide ja poliitikakujundajate jaoks üha kasulikumaks.

2017. aasta tegevusprogramm

2017. aasta prioriteet oli teha kindlaks praktilised ja tõhusad viisid esmatasandi tervishoiusüsteemide hindamiseks. Eksperdirühm on koostanud kokkuvõtte hindamismeetoditest, mida Euroopa riigid esmatasandi tervishoiusüsteemide hindamisel kasutavad. Koostööd tehakse ka tervishoiuinvesteeringute tõhustamise eksperdirühmaga, et uurida uuenduslikke hindamismeetodeid. Koos Euroopa tervishoiupoliitika ja -süsteemide vaatluskeskusega soovib eksperdirühm panna head hindamismeetodid ka tõhusalt toimima.

2016. aasta tegevusprogramm

2016. aastal uuris eksperdirühm integreeritud hooldusesüsteemide hindamist, analüüsides kõigepealt tegureid, mis hõlbustavad integreeritud hoolduse raamistike tulemuslikku kavandamist ja rakendamist. Oma aruandes esitas eksperdirühm olulisi näitajaid ja parimaid tavasid ning andis ülevaate ka võimalikest tagasilöökidest, mida tasuks vältida.

2015. aasta tegevusprogramm

2015. aastal keskendus eksperdirühm ravi kvaliteedi hindamisele. Eksperdirühma järeldused on esitatud aruandes, mis annab üksikasjaliku ülevaate mitme riigi parimatest tavadest. Aruanne sisaldab ka poliitikakujundajatele mõeldud praktilisi järeldusi ravi kvaliteedi hindamissüsteemide loomise, haldamise ja hindamise kohta.