Glavni sadržaj
Public Health

Prioritetna područja HSPA-e

Stručna skupina za ocjenu uspješnosti zdravstvenih sustava svake godine svoju analizu usmjerava na drugo prioritetno područje, na temelju područja koja su prepoznata kao strateški važna ili s potencijalom za najveći učinak.

Program djelovanja za 2019.

Stručna skupina se u 2019. i 2020. usredotočila na utvrđivanje alata i metoda za procjenu otpornosti zdravstvenih sustava. Izvješće uključuje teorijski pregled koncepta otpornosti koji se primjenjuje za zdravstvene sustave, sintezu iskustava europskih zemalja u procjeni otpornosti zdravstvenih sustava te analizu strategija za jačanje otpornosti i povezanih dimenzija za procjenu.
Na temelju tih triju elemenata stručna skupina predstavlja određene mogućnosti koje europske zemlje mogu kratkoročno uzeti u obzir kako bi poboljšale kvalitetu svojih budućih metoda procjene otpornosti zdravstvenog sustava.

Program djelovanja za 2018.

Stručna skupina u 2018. je ispitivala alate i metodologije za mjerenje i procjenu učinkovitosti sustavâ zdravstvene skrbi u Europi. Rezultati tog ispitivanja nalaze se u izvješću koje sadržava pregled ključnih teorijskih koncepata učinkovitosti, analizu iskustava europskih zemalja i raspravu o nekim načinima na koje se metodologija za mjerenje i procjenu učinkovitosti može unaprijediti te postati korisnija rukovoditeljima i oblikovateljima politika u području zdravstva.

Program djelovanja za 2017.

Prioritet 2017. bio je prepoznavanje praktičnih i učinkovitih načina za procjenu uspješnosti sustava primarne skrbi. Skupina je prikupila dokaze o metodama procjene koje se upotrebljavaju u europskim zemljama za procjenu primarne skrbi. Surađuje i sa Stručnom skupinom za uspješne modele ulaganja u zdravstvo na istraživanju inovativne metode procjene. Zajedno s Europskim opservatorijem za zdravstvene sustave i politike, skupina je nastojala prenijeti dobre metode procjene u učinkovite politike.

Program djelovanja za 2016.

Skupina je 2016. proučavala procjenu sustavaintegrirane skrbi tako da je prvo analizirala čimbenike koji olakšavaju učinkovito oblikovanje i provedbu okvira integrirane skrbi. Skupina je u svom izvješću također uputila na pokazatelje i najbolje prakse koje bi trebalo uzeti u obzir, kao i na zamke koje bi trebalo izbjeći.

Program djelovanja za 2015.

Skupina se 2015. fokusirala na kvalitetu procjene skrbi. Rezultati su objavljeni u izvješću u kojem se detaljno navode primjeri najboljih praksi iz nekoliko zemalja, kao i operativnih zaključaka za tvorce politika o uspostavljanju, vođenju i evaluaciji sustava procjene kvalitete skrbi.