Skip to main content
Public Health

Az egészségügyi rendszerek teljesítményértékelésnek prioritási területei

Az egészségügyi rendszerek teljesítményértékelésével foglalkozó szakértői csoport minden évben más és más prioritási területet tesz elemzés tárgyává annak alapján, hogy mely területet ítéli a legfontosabbnak stratégiai szempontból, illetve hogy várhatóan melyik területen lehet elérni a legnagyobb előmenetelt.

2019. évi cselekvési program

A szakértői csoport 2019/2020-ban azoknak az eszközöknek és módszereknek a feltérképezésére összpontosított, amelyekkel értékelni lehet az egészségügyi rendszerek ellenállóképessét. A jelentés tartalmaz egy elméleti áttekintést arról, hogyan lehet alkalmazni az ellenállóképesség (reziliencia) fogalmát az egészségügyi rendszerekre, egy összegzést az európai országok tapasztalatairól az egészségügyi rendszerek ellenállóképességének értékeléséről, valamint egy elemzést az ellenállóképesség javítását célzó stratégiákról és az értékelés kapcsolódó dimenzióiról.
A szakértői csoport ezek alapján felvázolja azokat a lehetőségeket, amelyeket az európai országok rövid távon életbe léptethetnek, hogy javítsák az egészségügyi rendszereik ellenállóképességének értékelésére irányuló módszereiket.

2018. évi cselekvési program

2018-ban a szakértői csoport megvizsgálta az európai egészségügyi rendszerek hatékonyságának mérésére és értékelésére szolgáló eszközöket és módszereket. Megállapításairól jelentésben számolt be, amely áttekintést nyújt a hatékonysági alapelvekről, elemzi az európai országok tapasztalatait, és megvizsgálja, hogyan lehetne fejleszteni a hatékonyság mérésének és értékelésének módszereit, hogy azokat az egészségügyi vezetők és szakpolitikai döntéshozók minél jobban hasznosítani tudják.

2017. évi cselekvési program

2017-ben az elsődleges feladat annak azonosítása volt, hogy miként lehet minél praktikusan és eredményesen kiértékelni az alapellátó rendszerek teljesítményét. A szakértői csoport begyűjtötte az információkat arról, hogy az uniós országok milyen módszerekkel értékelik ki az alapellátás színvonalát. Az innovatív értékelési módszerek feltérképezése céljából a szakértői csoport együttműködik az egészségügyi beruházások hatékony módjairól tanácsot szolgáltató szakértői testülettel is. Az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontjával összefogva a szakértői csoport azon munkálkodott, hogy a megfelelő értékelési módszerekre építve hathatós szakpolitikai intézkedéseket dolgozzon ki.

2016. évi cselekvési program

2016-ban a szakértői csoport az integrált ellátásirendszerek teljesítményértékelésének vizsgálatára helyezte a hangsúlyt. Kezdetben azokat a tényezőket elemezte, amelyek megkönnyítik az integrált ellátó mechanizmusok eredményes megtervezését és kivitelezését. Jelentésében a szakértői csoport javaslatot tett mutatókra és felvázolt több bevált módszert is, továbbá felhívta a figyelmet az elkerülendő buktatókra.

2015. évi cselekvési program

2015-ben a szakértői csoport munkájának homlokterében az ellátás minőségének kiértékelése állt. Megállapításairól jelentés készült, mely különböző országokból származó bevált módszereket ismertet, valamint műveleti iránymutatással szolgál a szakpolitikai döntéshozóknak az ellátásminőség-értékelési rendszerek létrehozására, működtetésére és kiértékelésére vonatkozóan.