Skip to main content
Public Health

Prednostna področja za HSPA

Strokovna skupina za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov vsako leto analizira posebno prednostno področje, ki je bilo opredeljeno kot strateško relevantno ali potencialno najbolj pomembno.

Akcijski program 2019

Strokovna skupina se je v obdobju 2019/2020 osredotočila na opredelitev orodij in metod za ocenjevanje odpornosti zdravstvenih sistemov. Poročilo vključuje teoretični pregled koncepta odpornosti v zvezi z zdravstvenimi sistemi, zbirno poročilo o izkušnjah evropskih držav pri ocenjevanju odpornosti zdravstvenih sistemov ter analizo strategij za krepitev odpornosti in povezanih vidikov za oceno.
Strokovna skupina je na podlagi teh treh elementov predstavila številne opcije, ki jih lahko evropske države kratkoročno upoštevajo za izboljšanje kakovosti svojih prihodnjih metod ocenjevanja odpornosti zdravstvenih sistemov.

Akcijski program 2018

Leta 2018 je strokovna skupina pregledala orodja in metodologije za merjenje in ocenjevanje učinkovitosti zdravstvenih sistemov v Evropi. Njene ugotovitve so zajete v poročilu, ki predstavlja pregled ključnih teoretičnih konceptov učinkovitosti, analizo izkušenj evropskih držav in razpravo o nekaterih načinih, kako razviti metodologije za merjenje in ocenjevanje učinkovitosti, da bodo vse bolj koristne za zdravstvene delavce in snovalce politik.

Akcijski program 2017

Prednostna naloga v letu 2017 je bila opredelitev praktičnih in učinkovitih načinov za ocenjevanje uspešnosti sistemov osnovnega zdravstvenega varstva. Skupina je zbrala dokaze o metodah ocenjevanja, ki jih uporabljajo države EU pri ocenjevanju osnovnega zdravstvenega varstva. Pri iskanju inovativnih metod ocenjevanja skupina tudi sodeluje s strokovno skupino za učinkovito vlaganje v zdravstvo. Skupaj z evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in politike je poskušala dobre metode ocenjevanja prenesti v učinkovite politike.

Akcijski program 2016

Leta 2016 je skupina preučila ocenjevanje sistemovcelostne oskrbe, najprej je analizirala dejavnike, ki lajšajo učinkovito načrtovanje in izvajanje celostne oskrbe. V poročilu je skupina navedla pokazatelje in najboljše prakse, ki jih je treba upoštevati, ter težave, katerim se je treba izogniti.

Akcijski program 2015

Leta 2015 se je skupina osredotočila na ocenjevanje kakovosti oskrbe. Svoje ugotovitve je objavila v poročilu, ki navaja najboljše prakse iz več držav ter sklepne ugotovitve glede delovanja, namenjene snovalcem politik pri vzpostavitvi, poteku in oceni sistema za ocenjevanje kakovosti oskrbe.