Направо към основното съдържание
Public Health

Съобразена с конкретните страни помощ

Експертната група подкрепя дейности, съобразени с конкретните специфики в отделните заинтересовани държави, при оценяването на резултатите на национално равнище. Такива дейности са семинари и работни срещи за ангажиране на създателите на политики. Те се провеждат по искане на националните органи.

През април 2017 г. на двудневен семинар в Будапеща бе направена оценка на първия доклад на страната във връзка с оценяването на функционирането на здравните системи и бяха споделени добри практики с подобни страни. Докладът бе представен и на обществеността и поставен на открито обсъждане за пръв път.

През септември 2016 г. на двудневен семинар в Любляна бе направен преглед на качествените показатели за оценяване на качеството на здравното обслужване. Те ще бъдат използвани за повишаване на ефективността на националната система. Семинарът завърши с конкретен план за действие, изпълняван от правителството на Словения с техническа помощ от Европейската комисия.

През април 2016 г. групата организира семинар в Рим, за да бъдат обсъдени най-добрите методи за оценяване на интегрираните здравни услуги заедно с италиански държавни служители и здравни работници, участващи в създаването и използването на модели за интегрирани здравни услуги. Резултатите от дискусията бяха използвани в националния дебат за оценяване на интегрираните здравни услуги и доведе до новаторски подходи.