Põhisisu juurde
Public Health

Riikidele mõeldud kohandatud abi

Eksperdirühm toetab kohandatud tegevust riikides, mis soovivad hinnata asjaomaste süsteemide toimimist riigi tasandil. Selline tegevus hõlmab poliitikakujundajate kaasamist soodustavaid seminare ja õpikodasid ning toimub riiklike ametiasutuste soovil.

Aprillis 2017 toimus Budapestis kahepäevane seminar, mille käigus püüti hinnata esimest riigipõhist tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamise eksperdirühma aruannet ja jagada parimaid tavasid teiste riikidega. Aruannet esitleti ka üldsusele ja esmakordselt toimus selleteemaline avalik arutelu.

Septembris 2016 toimus Ljubljanas kahepäevane seminar, mille raames vaadati läbi hoolduse hindamise kvaliteedinäitajad. See aitab luua tõhusamat riiklikku süsteemi. Seminari tulemusena koostati konkreetne tegevuskava, mille rakendamist jätkab Sloveenia valitsus, kellele pakub seejuures tehnilist abi Euroopa Komisjon.

Aprillis 2016 korraldas tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamise eksperdirühm Roomas seminari, et leida parimad meetodid integreeritud hoolduse hindamiseks. Üritusel osalesid ka Itaalia riigiteenistujad ja tervishoiutöötajad, kes tegelevad integreeritud hoolduse mudelite loomise ja haldamisega. Üritus oli osa riiklikust arutelust integreeritud hoolduse hindamise üle ja aitas leida uuenduslikke lähenemisviise.