Skip to main content
Public Health

Maakohtaisesti räätälöity apu

Asiantuntijaryhmä tukee räätälöityjä toimia maissa, jotka ovat kiinnostuneet järjestelmien suorituskyvyn arvioinnista kansallisella tasolla. Toimiin kuuluvat esimerkiksi poliittisten päätöksentekijöiden seminaarit ja työpajat, joita järjestetään kansallisten viranomaisten pyynnöstä.

Huhtikuu 2017: Budapestissä järjestetyssä kaksipäiväisessä työpajassa arvioitiin Unkarin ensimmäistä terveydenhuoltojärjestelmän suorituskykyraporttia ja jaettiin parhaita toimintakäytäntöjä muiden samankaltaisten maiden kanssa. Raportti esiteltiin myös suurelle yleisölle ja siitä käytiin ensimmäistä kertaa julkista keskustelua.

Syyskuu 2016: Ljubljanassa pidetyssä työpajassa tarkasteltiin kahden päivän ajan hoidon laatua ilmaisevia indikaattoreita. Tarkoituksena oli valmistella kansallisen järjestelmän tehostamista. Työpajan tuloksena syntyi konkreettinen toimintasuunnitelma, jota Slovenian terveysviranomaiset aikovat toteuttaa Euroopan komission teknisellä tuella.

Huhtikuu 2016: Asiantuntijaryhmä järjesti Roomassa seminaarin, jossa keskusteltiin integroitujen hoitopalvelujen parhaista arviointimenetelmistä yhdessä palvelujen perustamiseen ja ylläpitämiseen osallistuvien Italian terveysalan virkamiesten ja alan ammattilaisten kanssa. Tuloksia hyödynnettiin integroitujen hoitopalvelujen arvioinnissa. Se myös tuotti innovatiivisia lähestymistapoja.