Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Valsts vajadzībām pielāgota palīdzība

Ekspertu grupa atbalsta īpaši pielāgotus pasākumus ieinteresētajās valstīs, novērtējot sistēmu darbību valsts līmenī. Starp tiem ir semināri un darbsemināri, kuros tiek iesaistīti politikas veidotāji, un tie notiek pēc valsts iestāžu iniciatīvas.

2017. gada aprīlī Budapeštā notika divu dienu seminārs, kur tika novērtēts Ungārijas pirmais veselības aprūpes sistēmu darbības novērtēšanas ziņojums un tika apspriesta līdzīgu valstu labākā prakse. Ziņojums tika arī publiskots un apspriests ar sabiedrību.

2016. gada septembrī Ļubļanā notika divu dienu seminārs, kur tika pārskatīti rādītāji, pēc kuriem vērtē aprūpes kvalitāti. Tā bija sagatavošanās efektīvākas valsts sistēmas izveidei. Semināra rezultātā tika izstrādāts konkrēts rīcības plāns, kura izpildi šobrīd uzrauga Slovēnijas valdība, kas saņem tehnisko palīdzību no Eiropas Komisijas.

2016. gada aprīlī grupa sarīkoja semināru Romā, lai apspriestu labākās metodes, kā novērtēt integrētu veselības aprūpi. Tas notika sadarbībā ar Itālijas ierēdņiem un veselības jomas speciālistiem, kas pārzina integrētās aprūpes modeļu izveidošanu un darbību. Diskusija tika ņemta vērā valsts mēroga debatēs par integrētās aprūpes novērtēšanu, un tajā radās inovatīvas idejas.