Skip to main content
Public Health

Dostosowane do potrzeb wsparcie na szczeblu krajowym

W krajach, które wyrażą takie zainteresowanie, grupa ekspertów pomaga w podejmowaniu dostosowanych do konkretnych potrzeb działań służących ocenie funkcjonowania krajowych systemów. W ramach takich działań organizowane są, na wniosek organów krajowych, konferencje i warsztaty z udziałem osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki.

W kwietniu 2017 r. w Budapeszcie odbyły się dwudniowe warsztaty mające na celu podsumowanie pierwszej w tym kraju oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych oraz wymianę informacji o najlepszych praktykach stosowanych w innych krajach. Sprawozdanie z oceną zostało również przedstawione publicznie i stanowiło po raz pierwszy przedmiot otwartej debaty.

We wrześniu 2016 r. podczas dwudniowych warsztatów w Lublanie oceniono wskaźniki oceny jakości opieki zdrowotnej z myślą o zwiększeniu efektywności systemu krajowego. W ramach tych warsztatów opracowano konkretny plan działania, który wdraża teraz rząd słoweński przy wsparciu technicznym ze strony Komisji Europejskiej.

W kwietniu 2016 r. grupa ekspertów zorganizowała w Rzymie konferencję w celu przedyskutowania najlepszych metod oceny opieki zintegrowanej. Współorganizatorami konferencji byli włoska służba cywilna i pracownicy służby zdrowia uczestniczący w tworzeniu modeli opieki zintegrowanej i zarządzaniu nimi. Poruszone kwestie stały się też tematem debaty krajowej w sprawie oceny opieki zintegrowanej i bodźcem do przyjęcia innowacyjnych strategii.