Skip to main content
Public Health

Cielená pomoc členským štátom

Expertná skupina podporuje cielené činnosti v krajinách, ktoré majú záujem posudzovať výkonnosť na vnútroštátnej úrovni. Patria medzi ne rôzne druhy seminárov určených pre tvorcov politík, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť vnútroštátnych orgánov.

V apríli 2017 sa konal dvojdňový pracovný seminár v Budapešti zameraný na vyhodnotenie prvej správy o posúdení výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti v Maďarsku a výmenu osvedčených postupov s ďalšími krajinami. Správa bola zároveň po prvýkrát predložená verejnosti a stala sa predmetom otvorenej diskusie.

V septembri 2016 sa konal dvojdňový pracovný seminár v Ľubľane, na ktorom sa preskúmali kvalitatívne ukazovatele pri posudzovaní kvality zdravotnej starostlivosti v rámci prípravných prác na účinnejšom vnútroštátnom systéme. Zo seminára vzišiel konkrétny akčný plán, ktorý realizuje slovinská vláda za technickej pomoci Európskej komisie.

V apríli 2016 zorganizovala expertná skupina seminár v Ríme, na ktorom sa spolu s talianskymi pracovníkmi verejnej správy a zdravotníkmi podieľajúcimi sa na vytváraní a prevádzkovaní modelov integrovanej zdravotnej starostlivosti diskutovalo o optimálnej metodike posudzovania tohto typu starostlivosti. Táto diskusia sa stala podkladom pre celoštátnu diskusiu o posudzovaní integrovanej zdravotnej starostlivosti a podnietila inovatívne prístupy.