Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Pomoč, prilagojena državam

Strokovna skupina podpira prilagojene dejavnosti v državah, ki si prizadevajo za ocenjevanje uspešnosti na nacionalni ravni. Dejavnosti zajemajo seminarje in delavnice za snovalce politik in se izvajajo na zahtevo nacionalnih organov.

Aprila 2017 so na dvodnevni delavnici v Budimpešti ocenili prvo poročilo skupine za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov za državo ter s podobnimi državami izmenjali najboljše operativne prakse. Poročilo je bilo tudi predstavljeno javnosti, prvič je potekala odprta razprava

Septembra 2016 so na dvodnevni delavnici v Ljubljani pregledali kazalnike kakovosti za ocenjevanje kakovosti oskrbe ter nakazali pot učinkovetejšemu nacionalnemu sistemu. Na delavnici so sprejeli konkreten akcijski načrt, ki ga s tehnično pomočjo Evropske komisije izvaja slovenska vlada.

Aprila 2016 je skupina organizirala seminar v Rimu, na katerem so skupaj z italijanskimi uradniki in zdravstvenimi delavci, ki pripravljajo in vodijo modele celostne oskrbe, razpravljali o najboljših metodah za ocenjevanje celostne oskrbe. Razprava je bila sestavni del razprave na nacionalni ravni o ocenjevanju celostne oskrbe in je spodbudila inovativne pristope.