Skip to main content
Public Health

Skräddarsytt stöd till enskilda länder

Expertgruppen stöder skräddarsydda åtgärder för att förbättra resultatutvärderingarna i de länder som är intresserade. Det är seminarier och workshoppar för att engagera beslutsfattare, och anordnas på begäran av de nationella myndigheterna.

I april 2017 hölls en workshop i Budapest för att bedöma landets första utvärderingsrapport och utbyta bästa praxis med andra länder. Rapporten presenterades också för allmänheten för en öppen diskussion.

I september 2016 hölls en workshop i Ljubljana där man såg över indikatorerna för vårdkvalitet, som ett led i att skapa effektivare nationella system. Workshoppen mynnade ut i en konkret handlingsplan som följs upp av den slovenska regeringen, med stöd från EU-kommissionen.

I april 2016 anordnade gruppen ett seminarium i Rom för att diskutera hur man bäst utvärderar systemen för integrerad vård. Bland deltagarna fanns italienska handläggare och yrkesverksamma som ansvarar för integrerade vårdmodeller. Diskussionen bidrog också till den nationella debatten om utvärdering av integrerad vård och blev startskottet för innovativa strategier.