Přejít na hlavní obsah
Public Health

Evropská síť pro hodnocení zdravotnických technologií

Struktura a právní rámec

Přijaté dokumenty

Zasedání členů sítě

Seznam zúčastněných členů

Síť pro hodnocení zdravotnických technologií se poprvé sešla v říjnu 2013. Všechny země EU jmenovaly svého zástupce, obvykle z ministerstva zdravotnictví nebo sociálních věcí. Island a Norsko se rovněž účastní zasedání jako pozorovatelé.

Podle prováděcího rozhodnutí „musí být síť pro hodnocení zdravotnických technologií podporována prostřednictvím mechanismu vědecké a technické spolupráce“. Tuto činnost bude provádět prostřednictvím společné akce EUnetHTA až do konce roku 2020.

Skupiny zúčastněných stran v síti EUnetHTA

Seznam členů