Skip to main content
Public Health

EU-samarbejde før 2021

Medicinsk teknologivurdering (MTV) er en vigtig del af evidensbaseret beslutningstagning på sundhedsområdet i de fleste af EU-landene.

Indtil 2021 foregik EU-samarbejdet om medicinsk teknologivurdering på to hovedområder: MTV-netværket og fællesaktionerne EUnetHTA.

MTV-netværket

MTV-netværket forbandt de nationale myndigheder og organer med ansvar for MTV.

Netværket blev oprettet med direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser og havde til formål at give strategisk rådgivning vedrørende videnskabeligt og teknisk samarbejde og politiske retningslinjer for dette samarbejde.

Det var valgfrit at deltage i netværket, men alle EU-lande søgte om medlemskab og deltog aktivt i dets aktiviteter. HTA-netværket udarbejdede politikdokumenter og drøftede, på hvilke områder der var potetiale for samarbejde. Resultaterne blev så implementeret via EUnetHTA-fællesaktionerne 2 og 3 nedenfor i overensstemmelse med deres arbejdsplaner.

Fællesaktionerne EUnetHTA

Fællesaktionerne EUnetHTA udgjorde den videnskabelige og tekniske del af EU's samarbejde om medicinsk teknologivurdering og blev finansieret under EU's sundhedsprogrammer. Der var tre fællesaktioner:

  • Fællesaktion 1 gennemførtes i 2010-2012 med et budget på 6 mio. euro, og påbegyndte udviklingen af fælles kliniske MTV-aktiviteter.
  • Fællesaktion 2 gennemførtes i 2012-2015 med et budget på 9,5 mio. euro og testede de metoder og de aktiviteter, der var blevet udviklet under den første fællesaktion
  • Fællesaktion 3 gennemførtes i 2017-2021 med et budget på 20 mio. euro og byggede videre på de gode resultater og produkterne fra de tidligere fællesaktioner, implementerede MTV-netværkets strategier og gik fra at teste til at udarbejde videnskabelige rapporter, som flere og flere nationale MTV-organer benyttede.
    Fællesaktion 3 havde deltagelse af et rekordstort antal regeringsudpegede organisationer fra næsten alle EU-lande og en række EU-tiltrædelseslande og EØS- og EFTA-lande samt et stort antal regionale agenturer og nonprofitorganisationer, der udfører eller bidrager til medicinsk teknologivurdering i Europa

I 2017 iværksatte Europa-Kommissionen en indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende en interessentpulje, som påbegyndte sine aktiviteter i starten af 2018. Puljen omfattede repræsentanter for de vigtigste MTV-relaterede interessenter (patientorganisationer, sammenslutninger af sundhedspersoner samt investor- og brancheforeninger). Interessentpuljen bidrog aktivt til nogle af de strategiske dokumenter, som blev udarbejdet af MTV-netværket, og til Kommissionens initiativer inden for MTV.

I sit arbejdsprogram for 2017 meddelte Kommissionen, at den ville indføre et initiativ til styrkelse af EU-samarbejdet om MTV for få det indre marked for sundhedsprodukter til at fungere bedre. Både medlemmerne af MTV-netværket, partnerne i fællesaktion 3 og mange interessentorganisationer gav Kommissionen værdifuldt input under udarbejdelsen af forslaget om styrkelse af EU-samarbejdet om MTV.

Kommissionen vedtog sit forslag til en forordning om medicinsk teknologivurdering den 31. januar 2018, og lovgivningsprocessen blev afsluttet i december 2021.