Skip to main content
Public Health

Uniós együttműködés 2021 előtt

Az egészségügyi technológiák értékelése a tényeken alapuló egészségügyi döntéshozatal fontos része az legtöbb uniós országban.

Az egészségügyi technológiák értékelése területén folytatott uniós együttműködés 2021 előtt elsősorban az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó hálózatot és az EUnetHTA együttes fellépéseket érintette.

Az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó hálózat

Az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó hálózat az egészségügyi technológiák értékelésért felelős tagállami hatóságokat és szerveket kapcsolta össze.

A hálózat létrehozását a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv irányozta elő. Célja az volt, hogy stratégiai és szakpolitikai iránymutatással szolgáljon a tudományos és technológiai együttműködéshez.

Bár a részvétel önkéntes volt, valamennyi uniós tagállam jelentkezett a tagságra, és aktívan részt vett a hálózat tevékenységeiben. A hálózat szakpolitikai dokumentumokat dolgozott ki és megvitatta a lehetséges együttműködési területeket, amelyeket aztán az EUnetHTA 2. és 3. együttes fellépése (lásd lent) hajtott végre, összhangban a munkaterveikkel.

Az EUnetHTA együttes fellépések

Az uniós egészségügyi programokból finanszírozott EUnetHTA együttes fellépések az egészségügyi technológiák értékelésével kapcsolatos uniós együttműködés tudományos és technikai összetevője volt:

  • 1. együttes fellépés (2010–2012; költségvetés: 6 millió euró): megkezdte azoknak a tevékenységeknek a kidolgozását, amelyek a közös klinikai egészségügyi technológiák értékeléséhez kapcsolódnak.
  • 2. együttes fellépés (2012–2015; költségvetés: 9,5 millió euró): tesztelte az első együttes fellépés során kidolgozott módszertant és tevékenységeket.
  • 3. együttes fellépés (2017–2021; költségvetés: 20 millió euró): a korábbi együttes fellépések sikereire és eredményeire épült, végrehajtotta az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó hálózat stratégiáit, a kísérleti projektekről a közös tudományos jelentések készítésére tért át, és fokozottabban támaszkodott az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó országos szervekre.
    A harmadik együttes fellépésben rekordszámú olyan szervezet vett részt, amelyet uniós országok (szinte mindegyik), tagjelölt országok, EGT- és EFTA-országok kormányai jelöltek ki, beleértve számos olyan érintett regionális ügynökséget és nonprofit szervezetet, amely egészségügyi technológiákat értékel Európában, vagy ilyen tevékenységhez járul hozzá.

Az Európai Bizottság 2017-ben pályázati felhívás útján kiválasztotta az érdekelt felek csoportjának tagjait, akik 2018 elején kezdték meg tevékenységüket. A csoportban az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó főbb érdekelt felek (betegszervezetek, egészségügyi szakemberek szövetségei, kifizetői szövetségek, ipari szakmai szövetségek) képviselői vettek részt. Az érdekelt felek csoportja aktívan hozzájárult az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó hálózat által kidolgozott egyes stratégiai dokumentumokhoz, valamint az egészségügyi technológiák értékelésével kapcsolatos bizottsági kezdeményezésekhez.

Az Európai Bizottság 2017-es munkaprogramjában bejelentette, hogy kezdeményezést dolgoz ki az egészségügyi technológiák értékelése területén folytatott európai uniós együttműködés megerősítéséért, hogy javuljon az egészségügyi termékek egységes piacának működése. Az egészségügyi technológiák értékelése terén folytatott uniós együttműködés megerősítésére irányuló javaslat előkészítése során az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó hálózat tagjai, az EUnetHTA 3. együttes fellépésében részt vevő partnerek és további érdekelt szervezetek értékes adalékkal szolgáltak a Bizottságnak.

Az Európai Bizottság 2018. január 31-én fogadta el az egészségügyi technológiák értékeléséről szóló rendeletjavaslatát, és a jogalkotási folyamat 2021 decemberében zárult le.