Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Оценката на здравните технологии (ОЗТ) обобщава информацията по медицински, икономически, социални и етични въпроси, свързани с използването на здравни технологии. Примерите за здравни технологии включват лекарствени продукти, медицинско оборудване за диагностика и лечение, методи за профилактика.

Как работи?

Когато от органите за оценка на здравни технологии бъде поискано да оценят нова здравна технология, те трябва да преценят дали тя функционира по-добре, еднакво добре или по-зле от съществуващите алтернативи. За целта тези органи по принцип трябва да оценят терапевтичния ефект на медикамента, но също така и евентуалните странични ефекти, влиянието му върху качеството на живот и начините за неговото приемане.

При оценката на здравни технологии се оценяват и други аспекти на използване на технологията, например с какви разходи за пациента е свързана тя, а също така и нейното въздействие върху организацията на здравните системи при осъществяване на лечението. Затова процесът на разглеждане на медицински, икономически, организационни, социални и етични въпроси, свързани със систематичното използване на дадена здравна технология, е мултидисциплинарен.

Въздействие върху вземането на решения на национално равнище

Основната цел на оценката на здравни технологии е да се предостави на създателите на политики основана на факти информация, за да могат те да разработват безопасни, ефективни, съсредоточени върху пациентите и икономически ефективни здравни политики. Оценката се използва и от националните органи при вземане на решения за това за кои технологии трябва да бъдат възстановявани средства на национално равнище.

Latest updates