Přejít na hlavní obsah
Public Health

V hodnocení zdravotnických technologií jsou shrnuty informace o lékařských, ekonomických, sociálních a etických aspektech používání určité zdravotnické technologie. Mezi zdravotnické technologie patří léčivé přípravky, zdravotnická zařízení pro diagnostiku a léčbu a metody prevence.

Jak to funguje?

Když jsou orgány pro hodnocení zdravotnických technologií požádány, aby ohodnotily novou technologii, musí posoudit, zda účinkuje lépe, stejně dobře, nebo hůře než stávající alternativy. K tomu je obvykle třeba posoudit terapeutický účinek léku, ale také potenciální nežádoucí účinky, vliv na kvalitu života a způsoby podání.

V rámci hodnocení zdravotnických technologií se rovněž posuzují další aspekty využití dané technologie, například její dopad na náklady, které nese pacient, a dopad na zdravotnické organizace při realizaci léčby. Jde tedy o multidisciplinární proces, který přezkoumává lékařské, ekonomické, organizační, sociální a etické otázky týkající se určité zdravotnické technologie v podmínkách jejího systematického využívání.

Dopad na vnitrostátní rozhodovací proces

Hlavním účelem hodnocení zdravotnických technologií je poskytnout tvůrcům politik vědecky prokázané informace, aby mohli formulovat politiky v oblasti zdraví, které jsou zaměřeny na pacienta a jsou bezpečné, účinné a nákladově efektivní. Těchto hodnocení rovněž využívají vnitrostátní orgány, protože se díky nim mohou rozhodnout, které technologie by měly být na vnitrostátní úrovni hrazeny.