Gå til hovedindholdet
Public Health

Medicinsk teknologivurdering (MTV) er en sammenfatning af information om medicinske, samfundsmæssige og etiske spørgsmål i forbindelse med brugen af medicinsk teknologi. Eksempler på medicinsk teknologi er lægemidler, medicinsk udstyr til diagnosticering og behandling samt forebyggelsesmetoder.

Hvordan gennemføres medicinsk teknologivurdering?

Når MTV-organer bliver bedt om at evaluere en ny medicinsk teknologi, skal de vurdere, om den fungerer bedre, lige så godt eller dårligere end eksisterende alternativer. For at kunne gøre det er de typisk nødt til at vurdere både lægemidlets terapeutiske virkning, dets mulige bivirkninger, dets påvirkning af livskvaliteten og indgivelsesmåden.

Medicinsk teknologivurdering omfatter desuden en vurdering af andre aspekter af brugen af teknologien, f.eks. omkostningerne for patienten og indvirkningen på organiseringen af sundhedssystemerne i forbindelse med behandlinger. Der er derfor tale om en tværfaglig proces, hvor der foretages en systematisk gennemgang af de medicinske, økonomiske, organisatoriske, sociale og etiske aspekter af brugen af en medicinsk teknologi.

Indflydelsen på beslutningstagningen i de enkelte lande

Hovedformålet med MTV er at give de politiske beslutningstagere evidensbaseret information, så de kan udarbejde sundhedspolitikker, der er sikre, patientorienterede og omkostningseffektive og giver de ønskede resultater. Medicinsk teknologivurdering benyttes også af nationale myndigheder som input, når det skal besluttes, hvilken teknologi der skal godtgøres.