Siirry pääsisältöön
Public Health

Yleiskatsaus

Terveysteknologian arvioinnissa (HTA) kootaan yhteen tiedot terveysteknologian käyttöön liittyvistä lääketieteellisistä, taloudellisista, sosiaalisista ja eettisistä näkökohdista. Esimerkkejä terveysteknologiasta ovat lääkkeet, lääketieteelliset diagnosointi- ja hoitolaitteet sekä sairauksien ennaltaehkäisymenetelmät.

Arviointimenettely

Kun asiantuntijaelimiä pyydetään arvioimaan uutta terveysteknologiaa, niiden on ratkaistava, toimiiko se paremmin, yhtä hyvin vai huonommin kuin olemassa olevat vaihtoehdot. Esimerkiksi lääkkeiden arvioinnissa on tyypillisesti punnittava lääkkeen terapeuttista vaikutusta, mutta myös mahdollisia sivuvaikutuksia, vaikutuksia elämänlaatuun ja antotapoja.

Tässä yhteydessä arvioidaan myös muita terveysteknologian käyttöön liittyviä näkökohtia, kuten sen kustannuksia potilaalle ja sen vaikutusta terveydenhuoltojärjestelmien organisointiin, esimerkiksi hoidon antamiseen liittyviin järjestelyihin. Terveysteknologian arviointi on näin ollen monitieteellinen prosessi, jossa tarkastellaan teknologian käyttöön liittyviä lääketieteellisiä, taloudellisia, organisatorisia, yhteiskunnallisia ja eettisiä näkökohtia järjestelmällisellä tavalla.

Vaikutus kansalliseen päätöksentekoon

Terveysteknologian arvioinnin päätarkoituksena on tarjota päättäjille objektiivista tietoa, jotta he voivat laatia turvallista ja tuloksellista terveyspolitiikkaa, joka on samalla potilaskeskeistä ja kustannustehokasta. Kansalliset viranomaiset hyödyntävät arviointeja myös tehdessään päätöksiä teknologian tai menetelmien vakuutuskorvattavuudesta kansallisella tasolla.