Glavni sadržaj
Public Health

Procjena zdravstvenih tehnologija (engl. „Health Technology Assessment ”, HTA) pruža sažetak informacija o medicinskim, ekonomskim, društvenim i etičkim pitanjima povezanima s korištenjem zdravstvene tehnologije. Primjeri zdravstvenih tehnologija uključuju lijekove, medicinsku opremu za dijagnostiku i liječenje te metode prevencije.

Kako to funkcionira?

Tijela za procjenu zdravstvenih tehnologija moraju pri procjeni nove zdravstvene tehnologije procijeniti djeluje li ona bolje, jednako dobro ili slabije od postojećih alternativa. U tu svrhu obično moraju ocijeniti terapeutski učinak lijeka, ali i moguće nuspojave, utjecaj na kvalitetu života te način primjene.

Procjenom zdravstvenih tehnologija procjenjuju se i drugi aspekti upotrebe tehnologije, primjerice troškovi za pacijenta te učinak na organizaciju sustava zdravstvene zaštite u primjeni liječenja. To je stoga multidisciplinarni postupak kojim se sustavno ispituju medicinska, gospodarska, organizacijska, društvena i etička pitanja povezana s upotrebom zdravstvene tehnologije.

Utjecaj na donošenje odluka na nacionalnoj razini

Glavni cilj procjene zdravstvenih tehnologija jest da se kreatorima politika osiguraju informacije utemeljene na dokazima na temelju kojih mogu oblikovati zdravstvene politike koje su sigurne, učinkovite, prilagođene pacijentima i ekonomične. Njome se služe i nacionalna tijela u svrhu odlučivanja o tome za koje tehnologije će se na nacionalnoj razini pacijentima nadoknađivati troškovi.