Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Sveikatos technologijų vertinime apibendrinama informacija apie medicininius, ekonominius, socialinius ir etinius klausimus, susijusius su sveikatos technologijos naudojimu. Sveikatos technologijų pavyzdžiai: vaistai, diagnostikai ir gydymui skirti medicinos reikmenys, prevencijos metodai.

Kaip tai veikia?

Kai sveikatos technologijų vertinimo įstaigų paprašoma įvertinti naują sveikatos technologiją, jos turi nustatyti, ar ji geresnė, tiek pat gera, ar blogesnė negu esamos alternatyvos. Tam jos paprastai turi įvertinti ne tik vaisto gydomąjį, bet ir galimą šalutinį poveikį, poveikį gyvenimo kokybei ir vartojimo būdus.

Vertinant sveikatos technologiją nagrinėjami ir kiti jos naudojimo aspektai, pvz., paciento išlaidos ir jos poveikis sveikatos priežiūros sistemų organizavimui gydymo metu. Todėl tai yra tarpdalykinis procesas, per kurį sistemingai įvertinami su sveikatos technologijos naudojimu susiję medicininiai, ekonominiai, organizaciniai, socialiniai ir etikos klausimai.

Poveikis nacionaliniam sprendimų priėmimui

Pagrindinis sveikatos technologijų vertinimo tikslas – politikos formuotojams suteikti faktais pagrįstą informaciją, kad jie galėtų formuoti sveikatos politiką, kuri būtų saugi, veiksminga, orientuota į pacientą ir ekonomiškai efektyvi. Juo nacionalinės valdžios institucijos taip pat naudojasi, kad galėtų priimti sprendimus dėl to, kuri technologija turėtų būti kompensuojama nacionaliniu lygmeniu.