Направо към основното съдържание
Public Health

Укрепване на сътрудничеството на равнище ЕС след 2020 г.

През 2016 г. Европейската комисия започна работа по укрепване на сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии в отговор на призивите от държави от ЕС, Европейския парламент и заинтересовани страни да се гарантира устойчивостта след 2020 г. В своята работна програма за 2017 г. Европейската комисия обяви, че това ще включва и подобряване на функционирането на единния пазар за здравни технологии.

Законодателно предложение

На 31 януари 2018 г. Европейската комисия прие законодателно предложение. То е резултат от продължителен процес на размисъл с оглед на резултатите от оценката на въздействието, посочени по-долу. Предложението е изпратено на Европейския парламент и Съвета, като целта е да бъде прието до 2019 г. Предложението и свързаната с него информация могат да бъдат намерени тук:

Оценка на въздействието

По време на подготовката на законодателното предложение Европейската комисия извърши оценка на въздействието в съответствие със своите насоки за по-добро регулиране. В оценката се установява необходимостта от действия на равнище ЕС, а в доклад се обобщават евентуалните последици от различните възможни варианти. Независимият Комитет за регулаторен контрол направи оценка на доклада, преди да излезе със становище. Оценката на въздействието и придружаващите я документи могат да бъдат намерени тук:

Консултация със заинтересованите страни

  • На 21 октомври 2016 г. започна онлайн обществена консултация във връзка с инициативата. Тя продължи до 13 януари 2017 г., като в нейните рамки бяха събрани мнения за бъдещето на сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии. Резултатите са обобщени в доклада за оценката на въздействието и бяха проучени внимателно в процеса на подготовката на законодателното предложение.
  • В рамките на консултацията бяха проведени няколко двустранни срещи със заинтересовани страни, като протоколите от тези срещи също са достъпни.

Първоначална оценка на въздействието

През септември 2016 г. бе публикувана първоначална оценка на въздействието, което е първата стъпка при изготвянето на всяка инициатива на ЕС. В документа са описани текущото положение и евентуалните начини за справяне с установените недостатъци.

Информация по темата