Skip to main content
Public Health

ELi koostöö tugevdamine 2020. aasta järgseks perioodiks

Euroopa Komisjon alustas 2016. aastal koostööd tervisetehnoloogiaalase ELi koostöö tihendamiseks, et tulla vastu ELi liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja huvitatud osaliste soovile tagada asjaomase valdkonna jätkusuutlikkus ka pärast 2020. aastat. Oma 2017. aasta tööprogrammis teatas Euroopa Komisjon, et lisaks sellele püüab ta täiustada tervisetehnoloogia ühtse turu toimimist.

Seadusandlik ettepanek

Euroopa Komisjon võttis seadusandliku ettepaneku vastu 31. jaanuaril 2018. Vastuvõtmine järgnes allpool kirjeldatud mõjuhinnangu koostamisele ja on pikaajalise aruteluprotsessi tulemus. Ettepanek on saadetud Euroopa Parlamendile ja nõukogule eesmärgiga võtta see 2019. aastal vastu. Ettepaneku enda ja seotud teabe leiate siit:

Mõju hindamine

Seadusandliku ettepaneku väljatöötamise käigus koostas Euroopa Komisjon kooskõlas oma parema õigusloome suunistega mõjuhinnangu. Hinnangu kohaselt on vaja võtta ELi meetmeid. Ühtlasi esitati aruanne konkreetsete valikute võimaliku mõju kohta. Sõltumatu üksus (õiguskontrollikomitee) hindas aruannet enne, kui avaldas oma arvamuse. Mõjuhinnangu ja seotud dokumendid leiate siit:

Konsulteerimine huvirühmadega

  • 21. oktoobril 2016 käivitati veebis algatust käsitlev avalik konsultatsioon. 13. jaanuarini 2017 kestnud konsultatsiooni raames koguti arvamusi tulevase ELi koostöö kohta tervisetehnoloogia hindamise valdkonnas. Tulemused on esitatud mõjuhinnangu aruandes ja neid võeti seadusandliku ettepaneku koostamisel igati arvesse.
  • Konsultatsiooni raames korraldati huvirühmadega mitmeid kahepoolseid kohtumisi, mille protokollid on samuti kättesaadavad.

Esialgne mõjuhinnang

Septembris 2016 avaldati esialgne mõjuhinnang, mis on esimene samm iga ELi algatuse käivitamisel. Dokumendis kirjeldatakse hetkeolukorda ja võimalikke edasisi samme tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.

Lisateave