Skip to main content
Public Health

Megerősített európai uniós együttműködés 2020 után

Az uniós országok, az Európai Parlament és különböző érdekelt felek azon kérésére, hogy gondoskodjon az egészségügyi technológiaértékelés területén folytatott európai uniós együttműködés 2020 utáni folytatásáról, az Európai Bizottság 2016-ban nekilátott, hogy kidolgozza, miként lehet megerősíteni ezt az együttműködést. 2017-es munkaprogramjában az uniós intézmény bejelentette, hogy az ezt szolgáló erőfeszítéseivel az egészségügyi technológiák egységes piacának működését is javítani kívánja.

Jogalkotási javaslat

Az Európai Bizottság 2018. január 31-én jogalkotási javaslatot fogadott el. A javaslat egy átfogó, az alább ismertetett hatásvizsgálat nyomán indított gondolkodási folyamat eredményeként született. A javaslatot a Bizottság elküldte az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy 2019-ig sor kerülhessen a jogszabály elfogadására. A javaslat és a kapcsolódó információk a következő linken érhetők el:

Hatásvizsgálat

A jogalkotási javaslat kidolgozása során az Európai Bizottság a jogalkotás minőségének javítását célzó iránymutatásaival összhangban hatásvizsgálatot végzett. A hatásvizsgálat azzal a következtetéssel zárult, hogy szükség van az EU fellépésére. A különböző szakpolitikai opciók várható hatását jelentés összegzi. A jelentést független testület (a Szabályozói Ellenőrzési Testület) értékelte, majd véleményezte. A hatásvizsgálati jelentés és összefoglaló, valamint az alátámasztó dokumentumok a következő oldalon érhetők el:

Konzultáció az érdekelt felekkel

  • A kezdeményezés kapcsán 2016. október 21-én online nyilvános konzultáció indult. A 2017. január 13-án lezárult konzultáció célja az volt, hogy összegyűjtse az érdekeltek véleményét az egészségügyi technológiaértékelés területén folytatott európai uniós együttműködés jövőjéről. A Bizottság a jogalkotási javaslat kidolgozásakor körültekintően figyelembe vette a konzultáció eredményét, melyet a hatásvizsgálati jelentés összegez.
  • A konzultáció részeként kétoldalú találkozókra is sor került az érdekelt felekkel. E találkozók jegyzőkönyve szintén hozzáférhető.[site:base-url]/sites/health/files/technology_assessment/events_en#anchor3

Bevezető hatásvizsgálat

2016 szeptemberében bevezető hatásvizsgálat jelent meg. Ez az uniós kezdeményezések létrehozásának első lépése. A dokumentum körvonalazza az aktuális helyzetet és azokat a továbblépési lehetőségeket, amelyekkel orvosolni lehet a feltárt hiányosságokat.

Kapcsolódó információk