Skip to main content
Public Health

ES mēroga sadarbības stiprināšana pēc 2020. gada

Reaģējot uz aicinājumu no ES valstu, Eiropas Parlamenta un ieinteresēto personu puses, Eiropas Komisija 2016. gadā sāka darbu pie ES mēroga sadarbības nostiprināšanas veselības tehnoloģiju novērtēšanas jomā, lai nodrošinātu tās ilgtspēju pēc 2020. gada. Savā 2017. gada darba programmā Eiropas Komisija paziņoja, ka tas ietvers arī vienotā veselības tehnoloģiju tirgus darbības uzlabošanu.

Tiesību akta priekšlikums

Eiropas Komisija pieņēma tiesību akta priekšlikumu 2018. gada 31. janvārī. Tas ir vainagojis ilgstošu pārdomu procesu, ievērojot tepat zemāk ieskicētos ietekmes novērtējuma rezultātus. Priekšlikums ir nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei, un mērķis ir to pieņemt 2019. gadā. Priekšlikumu un saistīto informāciju var atrast te:

Ietekmes novērtējums

Izstrādājot tiesību akta priekšlikumu, Eiropas Komisija saskaņā ar savām labāka regulējuma pamatnostādnēm veica ietekmes novērtējumu. Novērtējumā tika konstatēta nepieciešamība pēc rīcības ES līmenī, un ziņojums apkopo konkrētu risinājumu iespējamās sekas. Neatkarīga struktūra (Regulējuma kontroles padome) novērtēja šo ziņojumu pirms atzinuma sniegšanas. Ietekmes novērtējumu un to papildinošos dokumentus var skatīt te:

Apspriešana ar ieinteresētajām personām

  • 2016. gada 21. oktobrī tika sākta sabiedriskā apspriešana saistībā ar iniciatīvu. Tā turpinājās līdz 2017. gada 13. janvārim, un tās ietvaros tika noskaidroti viedokļi par turpmāko ES mēroga sadarbību veselības tehnoloģiju novērtēšanas jomā. Rezultāti ir apkopoti ietekmes novērtējuma ziņojumā, un tie tika rūpīgi izvērtēti tiesību akta priekšlikuma sagatavošanas procesā.
  • Apspriešanas ietvaros notika vairākas divpusējas sanāksmes ar ieinteresētajām personām; šo sanāksmju protokoli ir pieejami.[site:base-url]/sites/health/files/technology_assessment/events_en#anchor3

Sākotnējais ietekmes novērtējums

2016. gada septembrī tika publicēts sākotnējais ietekmes novērtējums, kas ir pirmais solis katras ES iniciatīvas izstrādē. Dokumentā aprakstīts pašreizējais stāvoklis un iespējamie veidi, kā novērst konstatētos trūkumus.

Papildu informācija