Skip to main content
Public Health

It-tisħiħ tal-kooperazzjoni tal-UE wara l-2020

Fl-2016, il-Kummissjoni Ewropea bdiet taħdem fuq it-tisħiħ tal-kooperazzjoni tal-UE dwar il-Valutazzjoni tat-Teknoloġiji tas-Saħħa b’rispons għal appelli mill-pajjiżi tal-UE, il-Parlament Ewropew, u partijiet interessati biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tagħha wara l-2020. Fil-Programm ta’ Ħidma tagħha tal-2017, il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li din se tiġi estiża biex ittejjeb il-funzjonament tas-suq uniku għat-teknoloġiji tas-saħħa.

Il-proposta leġiżlattiva

Fil-31 ta’ Diċembru 2018 ġiet adottata proposta leġiżlattiva mill-Kummissjoni Ewropea. Hija r-riżultat ta’ proċess ta’ riflessjoni estensiv wara r-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt imsemmija hawn isfel. Din intbagħtet lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill bl-għan li tiġi adottata sal-2019. Il-proposta u l-informazzjoni relatata jistgħu jinsabu hawn:

Il-valutazzjoni tal-impatt

Matul l-iżvilupp tal-proposta leġiżlattiva l-Kummissjoni Ewropea wettqet valutazzjoni tal-impatt skont il-linji gwida tagħha għal Regolamentazzjoni Aħjar. Din stabbilixxiet il-bżonn għal azzjoni tal-UE, u tiġbor fil-qosor l-impatt potenzjali ta’ opzjonijiet speċifiċi f’rapport. Bord indipendenti (il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju) ivvaluta r-rapport qabel ma ħareġ l-opinjoni tiegħu. Il-valutazzjoni tal-impatt u d-dokumenti ta’ appoġġ jinsabu hawnhekk:

Il-konsultazzjoni tal-partijiet ikkonċernati

  • Fil-21 ta’ Ottubru 2016 tnediet konsultazzjoni pubblika online dwar l-inizjattiva. Il-konsultazzjoni, li kienet miftuħa sat-13 ta’ Jannar 2017, ġabret l-opinjonijiet dwar il-futur tal-kooperazzjoni tal-UE dwar l-HTA. Ir-riżultati huma miġbura fil-qosor fir-rapport tal-valutazzjoni tal-impatt u ġew ikkunsidrati bir-reqqa matul l-iżvilupp tal-proposta leġiżlattiva.
  • Bħala parti mill-konsultazzjoni, saru diversi laqgħat bilaterali ma’ partijiet ikkonċernati, il-minuti tal-laqgħat mal-partijiet ikkonċernati huma disponibbli wkoll.

Il-valutazzjoni tal-impatt tal-bidu

F’Settembru 2016 ġiet ippubblikata Valutazzjoni tal-Impatt tal-Bidu, li tikkostitwixxi l-ewwel pass fid-definizzjoni ta’ kwalunkwe inizjattiva tal-UE. Id-dokument jiddeskrivi s-sitwazzjoni attwali, u modi possibbli kif nimxu ’l quddiem biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet identifikati.

Informazzjoni relatata