Skip to main content
Public Health

Consolidarea cooperării UE după 2020

În 2016, Comisia Europeană a început să lucreze la consolidarea cooperării UE cu privire la evaluarea tehnologiei medicale, pentru a răspunde apelurilor lansate de statele membre, Parlamentul European și părțile interesate pentru a garanta sustenabilitatea sa după 2020. În programul său de lucru pentru 2017, Comisia Europeană a anunțat că această cooperare se va intensifica pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice a tehnologiilor medicale.

Propunere legislativă

La 31 ianuarie 2018, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă. Ea este rezultatul unui amplu proces de reflecție pe marginea rezultatelor unei evaluări a impactului pe care o prezentăm mai jos. Propunerea a fost transmisă către Parlamentul European și Consiliu în vederea adoptării sale până în 2019. Propunerea și informațiile aferente pot fi consultate aici:

Evaluarea impactului

Pe parcursul elaborării propunerii legislative, Comisia Europeană a efectuat o evaluare a impactului, în conformitate cu orientările sale privind o mai bună legiferare. Evaluarea impactului a stabilit necesitatea unei acțiuni la nivelul UE și prezintă pe scurt într-un raport impactul potențial al unor opțiuni specifice. Un comitet independent (Comitetul de analiză a reglementării) a evaluat raportul înainte de a emite avizul său. Evaluarea impactului și documentele justificative pot fi accesate aici:

Consultarea părților interesate

  • La 21 octombrie 2016, a fost lansată o consultare publică on-line referitoare la această inițiativă. Consultarea, care s-a încheiat la 13 ianuarie 2017, a reunit opinii cu privire la viitorul cooperării UE în domeniul ETM. Rezultatele sunt rezumate în raportul de evaluare a impactului și au fost atent luate în considerare în elaborarea propunerii legislative.
  • În cadrul consultării s-au organizat mai multe întâlniri bilaterale cu părțile interesate (procese-verbale sunt disponibile).

Evaluarea inițială a impactului

În septembrie 2016, a fost publicată o evaluare inițială a impactului, care reprezintă primul pas în definirea unei inițiative a UE. Documentul rezumă situația actuală și posibilele căi de urmat pentru a remedia deficiențele identificate.

Informații pe aceeași temă