Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Krepitev sodelovanja EU po letu 2020

Evropska komisija je leta 2016 na pobudo držav EU, Evropskega parlamenta in deležnikov začela pripravljati krepitev sodelovanja EU na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij, da bi zagotovila njegovo vzdržnost tudi po letu 2020. Evropska komisija je v svojem delovnem programu za leto 2017 navedla, da si bo v tem smislu prizadevala za izboljšanje delovanja enotnega trga za zdravstvene tehnologije.

Zakonodajni predlog

Evropska komisija je zakonodajni predlog sprejela 31. januarja 2018. Predlog je nastal na podlagi obsežnega procesa razprave in ugotovitev spodaj navedene ocene učinka. Predlog zdaj obravnavata Evropski parlament in Svet in bo predvidoma sprejet leta 2019. Predlog in povezane informacije:

Ocena učinka

Evropska komisija je med pripravo zakonodajnega predloga opravila oceno učinka v skladu s smernicami za boljše pravno urejanje. V oceni je ugotovila potrebo po ukrepanju EU, v poročilu pa je predstavila potencialne učinke posameznih možnosti. Neodvisen odbor (odbor za regulativni nadzor) je ocenil poročilo in predstavil svoje mnenje. Ocena učinka in spremni dokumenti:

Posvetovanje z deležniki

  • Spletno javno posvetovanje o pobudi se je začelo 21. oktobra 2016. Komisija je v okviru posvetovanja, ki je potekalo do 13. januarja 2017, zbrala mnenja o prihodnosti sodelovanja EU na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij. Povzetek ugotovitev, ki jih je Komisija skrbno preučila pri pripravi zakonodajnega predloga, je na voljo v poročilu o oceni učinka.
  • Komisija je v okviru posvetovanja pripravila številne dvostranske sestanke z deležniki. Na voljo so tudi zapisniki teh sestankov.

Začetna ocena učinka

Septembra 2016 je bila objavljena začetna ocena učinka, ki je prvi korak k opredelitvi vsake pobude EU. Dokument opisuje trenutno stanje ter možne načine za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

Sorodne informacije