Přejít na hlavní obsah
Public Health

Přehled

Schopnost zdravotních systémů poskytovat potřebné služby a plnit měnící se požadavky na péči závisí ve velké míře na dostupnosti pracovníků, kteří mají jednak potřebnou kvalifikaci a zároveň jsou flexibilní. Zdravotní systémy, které nabízejí vysokou úroveň počátečního vzdělávání a odborné přípravy, jakož i systematické investice do nepřetržitého profesního rozvoje, jsou lépe vybaveny k rozvíjení inovativních a integrovaných řešení problémů, s nimiž se EU potýká.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

Cyklus věnovaný stavu zdraví obyvatel v EU a doprovodná zpráva zdůrazňují význam podpory reforem zaměřených na řešení zásadních otázek týkajících se nedostatku pracovníků ve zdravotnictví – nábor, rozmístění a tradiční kombinace dovedností. Cílem je posílit prevenci, primární péči a integrované poskytování služeb.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

Evropská komise podporuje opatření týkající se lepšího plánování a prognózy potřeb pracovních sil ve zdravotnictví v rámci celé Unie. Našim cílem je pomoci zemím EU s uplatňováním teorie do praxe při budování vnitrostátních kapacit.

Od roku 2012 přispěl tento projekt k řešení problémů i plnění požadavků, a to prostřednictvím následujících iniciativ:

SEPEN – Síť odborníků na podporu plánování a prognózu potřeb pracovních sil ve zdravotnictví (2017–2018)

Síť odborníků SEPEN je nejnovějším opatřením podporovaným z programu EU pro oblast zdraví. Jejím účelem je poskytovat odborné poradenství a sdílet poznatky o zkvalitňování pracovních sil ve zdravotnictví.

Iniciativa navazuje na předchozí činnost společné akce pro lepší plánování a prognózu potřeb pracovních sil ve zdravotnictví (2013–2016). Její cíle jsou tyto:

  • rozvíjet síť odborníků pro strukturování a výměnu poznatků a nabídnout fórum, v jehož rámci lze řešit problémy týkající se potřeb pracovních sil ve zdravotnictví
  • mapovat vnitrostátní politiky týkající se pracovních sil ve zdravotnictví ve všech zemích EU
  • podporovat výměnu poznatků a osvědčených postupů prostřednictvím celoevropských seminářů
  • nabídnout individualizovanou podporu některým zemím ohledně plánování potřeb pracovních sil ve zdravotnictví
  • zveřejňovat a dokumentovat tato opatření na internetových stránkách

Společná akce pro lepší plánování a prognózu potřeb pracovních sil ve zdravotnictví (2013–2016)

Této společné akce Komise, která byla financována v rámci programu pro oblast zdraví, se zúčastnilo 30 přidružených partnerů a 34 spolupracujících partnerů z 28 evropských zemí.

Akční plán pro zdravotnické pracovníky v zemích EU (2012)

V roce 2012 vypracovala Evropská komise akční plán s cílem řešit tyto výzvy a podpořit zaměstnanost. Země EU měly spolupracovat, aby:

  • se zlepšilo plánování potřeb pracovních sil ve zdravotnictví a zpracování souvisejících prognóz
  • se lépe předvídala potřeba budoucích dovedností a zlepšil se profesní rozvoj