Siirry pääsisältöön
Public Health

Yleistä

Jotta terveydenhuoltojärjestelmissä voitaisiin tarjota tarvittavia palveluja ja vastata muuttuviin hoitotarpeisiin, niiden saatavilla on oltava joustavasti työvoimaa, jolla on oikeanlaista osaamista. Terveydenhuoltojärjestelmissä, joissa tuetaan laadukasta peruskoulutusta ja investoidaan jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen, on paremmat valmiudet kehittää innovatiivisia ja yhdennettyjä ratkaisuja EU:n terveysalan suuriin haasteisiin.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

EU-maiden terveystilannetta ja terveydenhuoltoa koskevassa State of the Health in the EU -raportissa ja siihen liittyvässä oheisraportissa korostetaan, miten tärkeää on edistää uudistuksia, joilla voidaan ratkaista terveysalan työvoimatilanteeseen liittyviä haasteita, kuten henkilöstön tarjontaan, jakautumiseen ja perinteiseen osaamisrakenteeseen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on parantaa sairauksien ennaltaehkäisyä, perusterveydenhuoltoa ja palvelujen yhdennettyä tarjontaa.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

Euroopan komissio edistää EU:n laajuisia toimia terveysalan työvoimatarpeiden suunnittelemiseksi ja ennustamiseksi. Tavoitteena on tukea EU-maita niiden kansallisten valmiuksien kehittämisessä.

Komissio on vuodesta 2012 lähtien pyrkinyt vastaamaan alan haasteisiin ja tarpeisiin seuraavien aloitteiden avulla:

SEPEN – Terveysalan työvoimatarpeiden suunnittelua ja ennustamista tukeva asiantuntijaverkosto (2017–2018)

SEPEN on työvoimatarpeiden suunnittelua ja ennustamista tukeva asiantuntijaverkosto, joka edistää terveysalan työvoimatilanteen parantamista koskevan asiantuntemuksen ja tiedon jakamista. Verkosto on viimeisin EU:n terveysalan ohjelmasta tuettu hanke.

Verkoston toiminta perustuu aiemmin toteutetun terveysalan työvoimatarpeiden suunnittelua ja ennustamista koskevan yhteisen toimen (2013–2016) työhön. Sen tavoitteena on

  • kehittää asiantuntijaverkosto tiedon jäsentelyä ja jakamista varten ja tarjota foorumi terveysalan työvoimaa koskevien haasteiden käsittelyyn
  • kartoittaa EU-maiden terveysalan työvoimapolitiikkaa
  • edistää terveysalan työvoimaa koskevan tiedon ja hyvien käytäntöjen levittämistä järjestämällä Euroopan laajuisia työpajoja
  • tarjota maille räätälöityä tukea terveysalan työvoimatarpeiden suunnitteluun kansallisella tasolla
  • dokumentoida ja jakaa toimia koskevaa tietoa verkossa.

Terveysalan työvoimatarpeiden suunnittelua ja ennustamista koskeva yhteinen toimi (2013–2016)

Komission johdolla toteutettu yhteinen toimi rahoitettiin EU:n terveysalan ohjelmasta. Suunnittelua ja ennustamista edistänyt toimi kokosi yhteen 30 osallistujaa ja 34 yhteistyökumppania 28:sta Euroopan maasta.

EU:n terveysalan työvoimaa koskeva toimintasuunnitelma (2012)

Euroopan komissio laati vuonna 2012 toimintasuunnitelman, jonka avulla EU-maita autetaan vastaamaan alan haasteisiin ja parantamaan sen työllisyyttä. EU-maiden yhteistyön tavoitteena on

  • parantaa terveysalan työvoimatarpeiden suunnittelua ja ennustamista
  • ennakoida uusia osaamistarpeita ja parantaa jatkuvaa ammatillista kehittymistä.